Sajjad KARIM
 • Sajjad
  KARIM
 • Európski konzervatívci a reformisti
 • Člen
 • Spojené kráľovstvo Conservative Party
 • Dátum narodenia: 11. júl 1970, Lancashire

Vystúpenia na plenárnych schôdzach

48

Situácia Rohingov (rozprava)

12-12-2017 P8_CRE-PROV(2017)12-12(11)

Vyhlásenia predsedníctva

11-09-2017 P8_CRE-REV(2017)09-11(2)

Pakistan, najmä situácia obhajcov ľudských práv a trest smrti

15-06-2017 P8_CRE-REV(2017)06-15(4.2)

Pakistan, najmä situácia obhajcov ľudských práv a trest smrti (2)

15-06-2017 P8_CRE-REV(2017)06-15(4.2)

Boj proti antisemitizmu (rozprava)

31-05-2017 P8_CRE-REV(2017)05-31(15)

Srí Lanka VSP+ (rozprava)

31-05-2017 P8_CRE-REV(2017)05-31(17)

Srí Lanka VSP+ (rozprava) (2)

31-05-2017 P8_CRE-REV(2017)05-31(17)

Cezhraničná prenosnosť online obsahových služieb na vnútornom trhu (rozprava)

17-05-2017 P8_CRE-REV(2017)05-17(17)

Súčasný stav vykonávania paktu udržateľnosti v Bangladéši (rozprava)

17-05-2017 P8_CRE-REV(2017)05-17(21)

Výročná správa za rok 2014 o subsidiarite a proporcionalite (rozprava)

16-05-2017 P8_CRE-REV(2017)05-16(15)

Správy – v úlohe spravodajcu

3

SPRÁVA o žiadosti o zbavenie imunity Marine Le Penovej

JURI
13-06-2017 A8-0223/2017

SPRÁVA o výročnej správe za rok 2014 o subsidiarite a proporcionalite

JURI
29-03-2017 A8-0114/2017

STANOVISKO k výročným správam za roky 2012 – 2013 o subsidiarite a proporcionalite

JURI
16-10-2015 A8-0301/2015

Správy – v úlohe tieňového spravodajcu

11

SPRÁVA o kontrole uplatňovania práva EÚ v roku 2015

JURI
19-07-2017 A8-0265/2017

SPRÁVA o 30. a 31. výročnej správe o kontrole uplatňovania práva EÚ (2012 – 2013)

JURI
23-07-2015 A8-0242/2015

Stanoviská – v úlohe spravodajcu

1

STANOVISKO k hlavnej iniciatíve EÚ v oblasti odevného priemyslu

INTA
28-02-2017 INTA_AD(2017)592396

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu

5

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 182/2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie

INTA
07-12-2017 INTA_AD(2017)610686

STANOVISKO k zastúpeniu zamestnancov v dozorných alebo správnych orgánoch podnikov v Európe

JURI
30-05-2016 JURI_AD(2016)571733

STANOVISKO k prístupu verejnosti k dokumentom (článok 116 ods. 7 rokovacieho poriadku) za obdobie 2014 – 2015

JURI
18-02-2016 JURI_AD(2016)571798

STANOVISKO k výročným správam o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality (2012 – 2013)

INTA
17-06-2015 INTA_AD(2015)554679

STANOVISKO k návrhu nariadenia Rady o zriadení Európskej prokuratúry

JURI
26-02-2015 JURI_AD(2015)549131

Návrhy uznesení

13

Návrh spoločného uznesenia o Mjanmarsku, najmä o situácii Rohingov

13-09-2017 RC-B8-0525/2017/rev. 1

Návrh uznesenia o súčasnom stave vykonávania paktu udržateľnosti v Bangladéši

07-06-2017 B8-0396/2017

  Joint motion for a resolution on Pakistan, in particular the attack in Lahore

13-04-2016 RC-B8-0466/2016

  Motion for a resolution on Pakistan, in particular the attack in Lahore

11-04-2016 B8-0474/2016

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

Návrh spoločného uznesenia o 100. výročí genocídy Arménov

14-04-2015 RC-B8-0342/2015

Návrh uznesenia o 100. výročí genocídy Arménov

13-04-2015 B8-0348/2015

Parlamentné otázky

9

  CJEU ruling on the headscarf

27-06-2017 E-004278/2017 Komisia

Aktuálny stav vykonávania paktu udržateľnosti v Bangladéši (2017/2636(RSP))

04-05-2017 O-000037/2017 Komisia

  Continued European Union support for polio eradication in Afghanistan and Pakistan

20-02-2017 E-001127/2017 Komisia

Menšia interpelácia - VP/HR - Izraelská politika osídľovania

27-01-2017 O-000006/2017 Komisia

  VP/HR - Minority Rights in Burma/Myanmar following 2015 election

07-04-2016 E-002857/2016 Komisia

  EU solidarity funding for floods in Cumbria, UK

10-12-2015 P-015639/2015 Komisia

  VP/HR - Status of the Rohingya minority in Burma/Myanmar

24-08-2015 E-012123/2015 Komisia

  Status of the Rohingya minority in Burma/Myanmar

24-08-2015 P-012122/2015 Komisia

  Monopoly position of Isle of Man ferry services

08-07-2014 E-005677/2014 Komisia

Kontakty

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  07M081
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11054
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Poštová adresa

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 07M081
  1047 Brussels