Sajjad KARIM
 • Sajjad
  KARIM
 • Európski konzervatívci a reformisti
 • Člen
 • Spojené kráľovstvo Conservative Party
 • Dátum narodenia: 11. júl 1970, Lancashire

Vystúpenia na plenárnych schôdzach

53

Situácia rohingských utečencov, najmä utrpenie detí

14-06-2018 P8_CRE-PROV(2018)06-14(4.3)

Okupované gruzínske územia desať rokov po ruskej invázii (rozprava)

12-06-2018 P8_CRE-PROV(2018)06-12(15)

Výročné správy za roky 2015 a 2016 o subsidiarite a proporcionalite (rozprava)

17-04-2018 P8_CRE-REV(2018)04-17(22)

Situácia v Sýrii (rozprava)

13-03-2018 P8_CRE-REV(2018)03-13(17)

Situácia Rohingov (rozprava)

12-12-2017 P8_CRE-REV(2017)12-12(11)

Vyhlásenia predsedníctva

11-09-2017 P8_CRE-REV(2017)09-11(2)

Pakistan, najmä situácia obhajcov ľudských práv a trest smrti

15-06-2017 P8_CRE-REV(2017)06-15(4.2)

Pakistan, najmä situácia obhajcov ľudských práv a trest smrti (2)

15-06-2017 P8_CRE-REV(2017)06-15(4.2)

Boj proti antisemitizmu (rozprava)

31-05-2017 P8_CRE-REV(2017)05-31(15)

Správy – v úlohe spravodajcu

3

SPRÁVA o žiadosti o zbavenie imunity Marine Le Penovej

JURI
13-06-2017 A8-0223/2017

SPRÁVA o výročnej správe za rok 2014 o subsidiarite a proporcionalite

JURI
29-03-2017 A8-0114/2017

STANOVISKO k výročným správam za roky 2012 – 2013 o subsidiarite a proporcionalite

JURI
16-10-2015 A8-0301/2015

Správy – v úlohe tieňového spravodajcu

14

SPRÁVA o výklade a vykonávaní Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva

AFCO JURI
15-05-2018 A8-0170/2018

SPRÁVA o výročných správach za roky 2015 – 2016 o subsidiarite a proporcionalite

JURI
09-04-2018 A8-0141/2018

SPRÁVA o uplatňovaní hľadiska rovnosti žien a mužov v obchodných dohodách EÚ

FEMM INTA
06-02-2018 A8-0023/2018

SPRÁVA o kontrole uplatňovania práva EÚ v roku 2015

JURI
19-07-2017 A8-0265/2017

Stanoviská – v úlohe spravodajcu

1

STANOVISKO k hlavnej iniciatíve EÚ v oblasti odevného priemyslu

INTA
28-02-2017 INTA_AD(2017)592396

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu

6

STANOVISKO k transparentnému a zodpovednému riadeniu prírodných zdrojov v rozvojových krajinách: prípad lesov

INTA
26-04-2018 INTA_AD(2018)616682

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 182/2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie

INTA
07-12-2017 INTA_AD(2017)610686

STANOVISKO k zastúpeniu zamestnancov v dozorných alebo správnych orgánoch podnikov v Európe

JURI
30-05-2016 JURI_AD(2016)571733

STANOVISKO k prístupu verejnosti k dokumentom (článok 116 ods. 7 rokovacieho poriadku) za obdobie 2014 – 2015

JURI
18-02-2016 JURI_AD(2016)571798

STANOVISKO k výročným správam o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality (2012 – 2013)

INTA
17-06-2015 INTA_AD(2015)554679

STANOVISKO k návrhu nariadenia Rady o zriadení Európskej prokuratúry

JURI
26-02-2015 JURI_AD(2015)549131

Inštitucionálne návrhy uznesení

14

Návrh spoločného uznesenia o situácii rohinských utečencov, najmä ťažkom údele detí

13-06-2018 RC-B8-0292/2018

Návrh spoločného uznesenia o okupovaných gruzínskych územiach 10 rokov po invázii Ruska

12-06-2018 RC-B8-0275/2018

Návrh spoločného uznesenia o Mjanmarsku, najmä o situácii Rohingov

13-09-2017 RC-B8-0525/2017/rev. 1

Návrh uznesenia o súčasnom stave vykonávania paktu udržateľnosti v Bangladéši

07-06-2017 B8-0396/2017

  Joint motion for a resolution on Pakistan, in particular the attack in Lahore

13-04-2016 RC-B8-0466/2016

  Motion for a resolution on Pakistan, in particular the attack in Lahore

11-04-2016 B8-0474/2016

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

Návrh spoločného uznesenia o 100. výročí genocídy Arménov

14-04-2015 RC-B8-0342/2015

Individuálne návrhy uznesení

1

Otázky na písomné zodpovedanie

7

  CJEU ruling on the headscarf

27-06-2017 E-004278/2017 Komisia

  Continued European Union support for polio eradication in Afghanistan and Pakistan

20-02-2017 E-001127/2017 Komisia

  VP/HR - Minority Rights in Burma/Myanmar following 2015 election

07-04-2016 E-002857/2016 Komisia

  EU solidarity funding for floods in Cumbria, UK

10-12-2015 P-015639/2015 Komisia

  VP/HR - Status of the Rohingya minority in Burma/Myanmar

24-08-2015 E-012123/2015 Komisia

  Status of the Rohingya minority in Burma/Myanmar

24-08-2015 P-012122/2015 Komisia

  Monopoly position of Isle of Man ferry services

08-07-2014 E-005677/2014 Komisia

Otázky na ústne zodpovedanie

2

Aktuálny stav vykonávania paktu udržateľnosti v Bangladéši (2017/2636(RSP))

04-05-2017 O-000037/2017 Komisia

Menšia interpelácia - VP/HR - Izraelská politika osídľovania

27-01-2017 O-000006/2017 Komisia

Interpelácie

1

VP/HR - Izraelská politika osídľovania

27-01-2017 K-000001/2017 Komisia

Kontakty

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  07M081
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11054
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Poštová adresa

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 07M081
  1047 Brussels