Jim ALLISTER : 6. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : nezávislí poslanci

Národné strany 

 • 20-07-2004 / 27-03-2007 : Democratic Unionist Party (Northern Ireland) (Spojené kráľovstvo)
 • 28-03-2007 / 17-12-2007 : Independent (Spojené kráľovstvo)
 • 18-12-2007 / 13-07-2009 : Traditional Unionist (Spojené kráľovstvo)

Člen 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pre rybné hospodárstvo
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pre ústavné veci
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT – EÚ
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pre rybné hospodárstvo
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pre ústavné veci
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pre rybné hospodárstvo
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pre ústavné veci

Náhradník 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pre medzinárodný obchod
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

all-activities 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o psích zápasoch v EÚ  
- P6_DCL(2007)0086 - Premlčané  
Jim ALLISTER , Neil PARISH , Mairead McGUINNESS , James NICHOLSON , Ville ITÄLÄ  
Dátum začatia : 10-10-2007
Platné do : 24-01-2008
Počet signatárov : 117 - 17-01-2008
Písomné vyhlásenie o právach žien v Saudskej Arábii  
- P6_DCL(2006)0018 - Premlčané  
Roger HELMER , Ashley MOTE , Jim ALLISTER , Anna ZÁBORSKÁ  
Dátum začatia : 30-03-2006
Platné do : 30-06-2006
Počet signatárov : 39 - 30-06-2006
Písomné vyhlásenie o medzinárodných teroristoch (tzv. Kolumbijská trojka)  
- P6_DCL(2005)0047 - Premlčané  
Jim ALLISTER  
Dátum začatia : 19-09-2005
Platné do : 19-12-2005
Počet signatárov : 9 - 19-12-2005

Prezenčná listina 
Tieto záznamy o účasti na rokovaniach sú výpisom zo zápisnice plenárnych zasadnutí zo šiesteho volebného obdobia. Uvedené informácie sa poskytujú len na informačné účely a vzťahujú sa na trvanie mandátu poslanca v Európskom parlamente. Ide o nespracované údaje, ktoré nezahŕňajú opravy za odôvodnenú neprítomnosť z dôvodu choroby, materskej/rodičovskej dovolenky, povolených činností parlamentnej delegácie atď.