Vito BONSIGNORE : 7. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) - Podpredseda

Národné strany 

 • 14-07-2009 / 22-01-2014 : Il Popolo della Libertà (Taliansko)
 • 23-01-2014 / 30-06-2014 : Nuovo Centrodestra (Taliansko)

Člen 

 • 16-07-2009 / 09-03-2010 : Výbor pre rybné hospodárstvo
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegácia pre vzťahy s krajinami Mašreku
 • 08-10-2009 / 31-07-2011 : Osobitný výbor pre finančnú, hospodársku a sociálnu krízu
 • 10-03-2010 / 30-06-2014 : Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Únie pre Stredozemie

Náhradník 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre rozpočet
 • 16-09-2009 / 09-03-2010 : Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Únie pre Stredozemie
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegácia pri Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ – Rusko
 • 10-03-2010 / 18-01-2012 : Výbor pre rybné hospodárstvo
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Osobitný výbor pre politické výzvy a rozpočtové prostriedky trvalo udržateľnej Európskej únie po roku 2013
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre rozpočet
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre rybárstvo

all-activities 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Návrhy uznesení 
Poslanci môžu predložiť individuálne návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí patriacich do rámca činností EÚ. Takýto návrh sa postúpi gestorskému výboru na preskúmanie. Článok 143

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít