• Louis   ALIOT  

Louis ALIOT : Návrhy uznesení - 8. volebné obdobie