• Louis   ALIOT  

Louis ALIOT : Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu - 8. volebné obdobie 

Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO k boju proti korupcii a nadviazaniu na uznesenie výboru CRIM  
- DEVE_AD(2016)575224 -  
-
DEVE 
STANOVISKO k sektoru ovocia a zeleniny od reformy v roku 2007  
- CONT_AD(2015)544264 -  
-
CONT 
STANOVISKO k vyhliadkam sektora mlieka a mliečnych výrobkov v EÚ – preskúmanie vykonávania legislatívneho balíka týkajúceho sa sektora mlieka a mliečnych výrobkov  
- CONT_AD(2015)541466 -  
-
CONT 
STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie  
- CONT_AD(2015)539750 -  
-
CONT 
STANOVISKO k Výročnej správe Európskej investičnej banky za rok 2013  
- CONT_AD(2014)539825 -  
-
CONT