• Louis   ALIOT  

Louis ALIOT : Otázky na písomné zodpovedanie - 8. volebné obdobie 

Poslanci môžu predsedovi Európskej rady, Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie predložiť stanovený počet otázok na písomné zodpovedanie. Článok 138, príloha III