Louis ALIOT : 8. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Nezaradení poslanci
 • 15-06-2015 / 20-07-2017 : Skupina Európa národov a slobody - Člen

Národné strany 

 • 01-07-2014 / 20-07-2017 : Front national (Francúzsko)

Člen 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pre rozvoj
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pre kontrolu rozpočtu
 • 14-07-2014 / 20-07-2017 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT – EÚ
 • 16-07-2014 / 20-07-2017 : Delegácia pri Parlamentnom výbore Cariforum – EÚ
 • 19-01-2017 / 20-07-2017 : Výbor pre zahraničné veci
 • 19-01-2017 / 20-07-2017 : Výbor pre rozvoj

Náhradník 

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Výbor pre regionálny rozvoj
 • 10-09-2014 / 14-06-2015 : Delegácia pre vzťahy s Juhoafrickou republikou
 • 25-06-2015 / 27-07-2015 : Výbor pre regionálny rozvoj
 • 27-07-2015 / 20-07-2017 : Delegácia pre vzťahy s Juhoafrickou republikou

Hlavné parlamentné činnosti 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO k boju proti korupcii a nadviazaniu na uznesenie výboru CRIM  
- DEVE_AD(2016)575224 -  
-
DEVE 
STANOVISKO k sektoru ovocia a zeleniny od reformy v roku 2007  
- CONT_AD(2015)544264 -  
-
CONT 
STANOVISKO k vyhliadkam sektora mlieka a mliečnych výrobkov v EÚ – preskúmanie vykonávania legislatívneho balíka týkajúceho sa sektora mlieka a mliečnych výrobkov  
- CONT_AD(2015)541466 -  
-
CONT 

Návrhy uznesení 
Návrhy uznesení sa týkajú aktuálnych otázok a predkladajú sa na žiadosť výboru, politickej skupiny alebo najmenej 5 % poslancov. Hlasuje sa o nich v pléne. Články 132, 136, 139 a 144

Otázky na ústne zodpovedanie 
Otázky na ústne zodpovedanie s rozpravou adresované Európskej komisii, Rade alebo podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie môže predložiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % poslancov. Článok 136

Ďalšie parlamentné činnosti 

Písomné vysvetlenia hlasovania 
Poslanci môžu predložiť písomné vysvetlenie svojho hlasovania v pléne. Článok 194

Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii – žiadosť EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems (A8-0196/2017 - Petri Sarvamaa) FR  
 

Le fonds d’ajustement à la mondialisation a été créé pour venir en aide aux travailleurs souffrant des conséquences de la mondialisation.
La mobilisation de 2,65 millions d’euros est demandée ici pour permettre la réintégration sur le marché du travail de 821 travailleurs licenciés par Nokia en Finlande dans la région d’Helsinki.
Je me positionne en faveur de cette aide à la réintegration de ces travailleurs qui subissent en réalité les conséquences désastreuses des politiques économiques européennes. J’ai donc voté pour ce texte.

Automatizovaná výmena údajov o evidencii vozidiel v Chorvátsku (A8-0171/2017 - Claude Moraes) FR  
 

Ce texte vise à autoriser la Croatie à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel, aux fins de la consultation automatisée de données relatives à l'immatriculation des véhicules. J'ai voté contre car nous sommes opposés à un échange systématique de données à caractère personnel.

Námietka podľa článku 106: GMO bavlna GHB119 (B8-0293/2017) FR  
 

J’ai voté en faveur de cette objection car elle vise à protéger la santé et les intérêts des consommateurs en s’opposant à l’autorisation d’importations des produits du coton génétiquement modifié GHB119. Une éventuelle importation de ces produits encouragerait l’utilisation d’herbicides à base de glufosinate auquel le GHB119 est résistant. Les États membres ont par ailleurs rappelé que le glufosinate est aujourd’hui classé comme produit toxique et ont émis des critiques en soulignant les lacunes dans l’évaluation des risques environnementaux et le problème des données manquantes.

Otázky na písomné zodpovedanie 
Poslanci môžu predsedovi Európskej rady, Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie predložiť stanovený počet otázok na písomné zodpovedanie. Článok 138, príloha III

Individuálne návrhy uznesení  
Každý poslanec môže podať návrh uznesenia vo veci patriacej do rámca činnosti EÚ. Prípustné návrhy sa postupujú gestorskému výboru, ktorý rozhodne o tom, aký postup sa uplatní. Článok 143 rokovacieho poriadku

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o ochrane vlka dravého (Canis lupus)  
- P8_DCL(2016)0127 - Premlčané  
Mireille D'ORNANO , Edouard FERRAND , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Jean-François JALKH , Marie-Christine ARNAUTU , Louis ALIOT , Philippe LOISEAU  
Dátum začatia : 12-12-2016
Platné do : 12-03-2017
Počet signatárov : 15 - 13-03-2017
Písomné vyhlásenie o význame špecializovanej odbornej prípravy pre mladých ľudí, ktorí chcú pracovať v primárnom sektore  
- P8_DCL(2016)0121 - Premlčané  
Edouard FERRAND , Philippe LOISEAU , Mara BIZZOTTO , Angelo CIOCCA , Lorenzo FONTANA , Louis ALIOT , Mireille D'ORNANO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Nicolas BAY , Remo SERNAGIOTTO  
Dátum začatia : 21-11-2016
Platné do : 21-02-2017
Počet signatárov : 25 - 22-02-2017
Písomné vyhlásenie o boji proti falšovaniu v sektore vína a liehovín  
- P8_DCL(2016)0120 - Premlčané  
Edouard FERRAND , Philippe LOISEAU , Mara BIZZOTTO , Angelo CIOCCA , Lorenzo FONTANA , Louis ALIOT , Mireille D'ORNANO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Nicolas BAY , Remo SERNAGIOTTO  
Dátum začatia : 21-11-2016
Platné do : 21-02-2017
Počet signatárov : 23 - 22-02-2017

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít