• Jean-Pierre   AUDY  

Jean-Pierre AUDY : Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu - 7. volebné obdobie 

Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO k vplyvu finančnej krízy na sektor obrany v členských štátoch EÚ  
- ITRE_AD(2011)472124 -  
-
ITRE 
STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na ročný rozpočet Únie  
- ITRE_AD(2011)460955 -  
-
ITRE