• Jean-Pierre   AUDY  

Jean-Pierre AUDY : Príspevky do plenárnych rozpráv - 6. volebné obdobie 

Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11