Roberta Alma ANASTASE : 6. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 26-09-2005 / 31-12-2006 : Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov - Pozorovateľka
 • 01-01-2007 / 09-12-2007 : Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov - Členka
 • 10-12-2007 / 18-12-2008 : Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov - Členka

Národné strany 

 • 26-09-2005 / 31-12-2006 : Partidul Democrat (Rumunsko)
 • 01-01-2007 / 09-12-2007 : Partidul Democrat (Rumunsko)
 • 10-12-2007 / 07-04-2008 : Partidul Democrat (Rumunsko)
 • 08-04-2008 / 18-12-2008 : Partidul Democrat-Liberal (Rumunsko)

Podpredsedníčka 

 • 31-01-2007 / 09-12-2007 : Podvýbor pre bezpečnosť a obranu
 • 10-12-2007 / 09-01-2008 : Podvýbor pre bezpečnosť a obranu

Člen 

 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pre zahraničné veci
 • 31-01-2007 / 09-12-2007 : Výbor pre zahraničné veci
 • 15-03-2007 / 09-12-2007 : Delegácia pre vzťahy so štátmi Perzského zálivu vrátane Jemenu
 • 10-12-2007 / 18-12-2008 : Výbor pre zahraničné veci
 • 10-12-2007 / 18-12-2008 : Delegácia pre vzťahy so štátmi Perzského zálivu vrátane Jemenu
 • 10-01-2008 / 13-01-2008 : Podvýbor pre bezpečnosť a obranu

Náhradníčka 

 • 31-01-2007 / 09-12-2007 : Podvýbor pre ľudské práva
 • 09-02-2007 / 09-12-2007 : Delegácia pri Parlamentných výboroch pre spoluprácu EÚ-Arménsko, EÚ-Azerbajdžan a EÚ-Gruzínsko
 • 10-12-2007 / 18-12-2008 : Podvýbor pre ľudské práva
 • 10-12-2007 / 18-12-2008 : Delegácia pri Parlamentných výboroch pre spoluprácu EÚ-Arménsko, EÚ-Azerbajdžan a EÚ-Gruzínsko
 • 12-12-2007 / 18-12-2008 : Výbor pre kultúru a vzdelávanie

Pozorovateľka 

 • 29-09-2005 / 31-12-2006 : Výbor pre zahraničné veci

all-activities 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Návrhy uznesení 
Poslanci môžu predložiť individuálne návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí patriacich do rámca činností EÚ. Takýto návrh sa postúpi gestorskému výboru na preskúmanie. Článok 143

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o vysielaní televíznych programov s násilným obsahom v čase sledovania televízie deťmi  
- P6_DCL(2008)0009 - Premlčané  
Rareș-Lucian NICULESCU , Monica Maria IACOB-RIDZI , MARIAN ZLOTEA , Roberta Alma ANASTASE , Maria PETRE  
Dátum začatia : 30-01-2008
Platné do : 08-05-2008
Počet signatárov : 111 - 08-05-2008
Písomné vyhlásenie o treste smrti v Bielorusku  
- P6_DCL(2007)0067 - Premlčané  
Justas Vincas PALECKIS , Roberta Alma ANASTASE , Marco CAPPATO , Hélène FLAUTRE , Luisa MORGANTINI  
Dátum začatia : 09-07-2007
Platné do : 15-11-2007
Počet signatárov : 136 - 15-11-2007

Prezenčná listina 
Tieto záznamy o účasti na rokovaniach sú výpisom zo zápisnice plenárnych zasadnutí zo šiesteho volebného obdobia. Uvedené informácie sa poskytujú len na informačné účely a vzťahujú sa na trvanie mandátu poslanca v Európskom parlamente. Ide o nespracované údaje, ktoré nezahŕňajú opravy za odôvodnenú neprítomnosť z dôvodu choroby, materskej/rodičovskej dovolenky, povolených činností parlamentnej delegácie atď.