Daniela BURUIANĂ-APRODU : 6. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 26-09-2005 / 31-12-2006 : nezávislí poslanci
 • 01-01-2007 / 14-01-2007 : nezávislí poslanci
 • 15-01-2007 / 13-11-2007 : Skupina pre identitu, tradíciu a zvrchovanosť - Členka
 • 14-11-2007 / 09-12-2007 : nezávislí poslanci

Národné strany 

 • 26-09-2005 / 31-12-2006 : Partidul România Mare (Rumunsko)
 • 01-01-2007 / 09-12-2007 : Partidul România Mare (Rumunsko)

Člen 

 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • 31-01-2007 / 09-12-2007 : Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
 • 15-03-2007 / 09-12-2007 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Čile

Náhradníčka 

 • 15-03-2007 / 09-12-2007 : Delegácia pre vzťahy s Bieloruskom

Pozorovateľka 

 • 29-09-2005 / 31-12-2006 : Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

all-activities 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Prezenčná listina 
Tieto záznamy o účasti na rokovaniach sú výpisom zo zápisnice plenárnych zasadnutí zo šiesteho volebného obdobia. Uvedené informácie sa poskytujú len na informačné účely a vzťahujú sa na trvanie mandátu poslanca v Európskom parlamente. Ide o nespracované údaje, ktoré nezahŕňajú opravy za odôvodnenú neprítomnosť z dôvodu choroby, materskej/rodičovskej dovolenky, povolených činností parlamentnej delegácie atď.