Tiberiu BĂRBULEȚIU : 6. volebné obdobie 

Politické skupiny 

  • 26-09-2005 / 31-12-2006 : Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu - Pozorovateľ
  • 01-01-2007 / 09-12-2007 : Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu - Člen

Národné strany 

  • 26-09-2005 / 31-12-2006 : Partidul Naţional Liberal (Rumunsko)
  • 01-01-2007 / 09-12-2007 : Partidul Naţional Liberal (Rumunsko)

Člen 

  • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
  • 31-01-2007 / 09-12-2007 : Výbor pre regionálny rozvoj
  • 15-03-2007 / 09-12-2007 : Delegácia pre vzťahy s krajinami juhovýchodnej Európy

Náhradník 

  • 31-01-2007 / 09-12-2007 : Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
  • 15-03-2007 / 09-12-2007 : Delegácia pre vzťahy s Bieloruskom

Pozorovateľ 

  • 29-09-2005 / 31-12-2006 : Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

all-activities 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Stanoviská – v úlohe spravodajcu 
Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO o Akčnom pláne pre energetickú účinnosť: využitie potenciálu  
- REGI_AD(2007)391971 -  
-
REGI 

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o zákaze používania technológií na báze kyanidu v baníckom priemysle  
- P6_DCL(2007)0085 - Premlčané  
Horia-Victor TOMA , Daciana Octavia SÂRBU , Adina-Ioana VĂLEAN , Tiberiu BĂRBULEȚIU  
Dátum začatia : 24-09-2007
Platné do : 24-12-2007
Počet signatárov : 79 - 03-01-2008
Písomné vyhlásenie o zastavení ničenia ekosystému dunajskej delty  
- P6_DCL(2007)0057 - Premlčané  
Tiberiu BĂRBULEȚIU , Daciana Octavia SÂRBU , Sándor KÓNYA-HAMAR  
Dátum začatia : 06-06-2007
Platné do : 11-10-2007
Počet signatárov : 49 - 11-10-2007

Prezenčná listina 
Tieto záznamy o účasti na rokovaniach sú výpisom zo zápisnice plenárnych zasadnutí zo šiesteho volebného obdobia. Uvedené informácie sa poskytujú len na informačné účely a vzťahujú sa na trvanie mandátu poslanca v Európskom parlamente. Ide o nespracované údaje, ktoré nezahŕňajú opravy za odôvodnenú neprítomnosť z dôvodu choroby, materskej/rodičovskej dovolenky, povolených činností parlamentnej delegácie atď.