Alexandru ATHANASIU : 6. volebné obdobie 

Politické skupiny 

  • 26-09-2005 / 31-12-2006 : Socialistická skupina v Európskom parlamente - Pozorovateľ
  • 01-01-2007 / 09-12-2007 : Socialistická skupina v Európskom parlamente - Člen

Národné strany 

  • 26-09-2005 / 31-12-2006 : Partidul Social Democrat (Rumunsko)
  • 01-01-2007 / 09-12-2007 : Partidul Social Democrat (Rumunsko)

Člen 

  • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
  • 31-01-2007 / 09-12-2007 : Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
  • 15-03-2007 / 09-12-2007 : Delegácia pre vzťahy s Austráliou a Novým Zélandom

Náhradník 

  • 31-01-2007 / 09-12-2007 : Výbor pre kultúru a vzdelávanie
  • 15-03-2007 / 09-12-2007 : Delegácia pre vzťahy so Švajčiarskom, Islandom a Nórskom a pri Spoločnom parlamentnom výbore Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP)

Pozorovateľ 

  • 29-09-2005 / 31-12-2006 : Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

all-activities 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o ochrane verejného priestranstva — historického parku „Bordei“ v Bukurešti ohrozeného projektom výstavby nehnuteľností  
- P6_DCL(2007)0074 - Premlčané  
Cristian DUMITRESCU , Daciana Octavia SÂRBU , Alexandru ATHANASIU , Dan MIHALACHE , Radu PODGOREAN  
Dátum začatia : 03-09-2007
Platné do : 03-12-2007
Počet signatárov : 39 - 04-12-2007
Písomné vyhlásenie o opatreniach na boj proti násiliu voči deťom a mládeži vo výchovno-vzdelávacích inštitúciách  
- P6_DCL(2007)0046 - Premlčané  
Radu PODGOREAN , Daciana Octavia SÂRBU , Dan MIHALACHE , Alexandru ATHANASIU , Cristian DUMITRESCU  
Dátum začatia : 09-05-2007
Platné do : 14-09-2007
Počet signatárov : 60 - 14-09-2007

Prezenčná listina 
Tieto záznamy o účasti na rokovaniach sú výpisom zo zápisnice plenárnych zasadnutí zo šiesteho volebného obdobia. Uvedené informácie sa poskytujú len na informačné účely a vzťahujú sa na trvanie mandátu poslanca v Európskom parlamente. Ide o nespracované údaje, ktoré nezahŕňajú opravy za odôvodnenú neprítomnosť z dôvodu choroby, materskej/rodičovskej dovolenky, povolených činností parlamentnej delegácie atď.