Corina CREȚU
 • Corina
  CREȚU
 • Rumunsko
 • Dátum narodenia: 24. jún 1967, Bucureşti

Politické skupiny

 • 26.09.2005 / 31.12.2006 : Socialistická skupina v Európskom parlamente - Pozorovateľka
 • 01.01.2007 / 09.12.2007 : Socialistická skupina v Európskom parlamente - Členka
 • 10.12.2007 / 13.07.2009 : Socialistická skupina v Európskom parlamente - Členka
 • 14.07.2009 / 06.06.2012 : Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente - Členka
 • 07.06.2012 / 30.06.2014 : Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente - Podpredsedníčka
 • 01.07.2014 / 31.10.2014 : Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente - Členka

Národné strany

 • 01.01.2007 / 09.12.2007 : Partidul Social Democrat (Rumunsko)
 • 10.12.2007 / 13.07.2009 : Partidul Social Democrat (Rumunsko)
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Partidul Social Democrat (Rumunsko)
 • 01.07.2014 / 31.10.2014 : Partidul Social Democrat (Rumunsko)

Podpredsedníčka

 • 20.07.2009 / 18.01.2012 : Výbor pre rozvoj
 • 23.01.2012 / 30.06.2014 : Výbor pre rozvoj

Podpredsedníčka

 • 01.07.2014 / 31.10.2014 : Európsky parlament

Členka

 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Výbor pre hospodárske a menové veci
 • 31.01.2007 / 09.12.2007 : Výbor pre rozvoj
 • 15.03.2007 / 09.12.2007 : Delegácia pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými
 • 10.12.2007 / 13.07.2009 : Delegácia pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými
 • 10.12.2007 / 13.07.2009 : Výbor pre rozvoj
 • 16.07.2009 / 19.07.2009 : Výbor pre rozvoj
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegácia pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými
 • 08.10.2009 / 31.07.2011 : Osobitný výbor pre finančnú, hospodársku a sociálnu krízu
 • 19.01.2012 / 22.01.2012 : Výbor pre rozvoj
 • 01.07.2014 / 31.10.2014 : Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
 • 01.07.2014 / 31.10.2014 : Predsedníctvo Európskeho parlamentu
 • 14.07.2014 / 31.10.2014 : Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Únie pre Stredozemie
 • 14.07.2014 / 31.10.2014 : Delegácia pre vzťahy s Izraelom

Náhradníčka

 • 31.01.2007 / 09.12.2007 : Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
 • 15.03.2007 / 09.12.2007 : Delegácia pri Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ – Moldavsko
 • 10.12.2007 / 13.07.2009 : Delegácia pri Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ – Moldavsko
 • 10.12.2007 / 13.07.2009 : Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegácia pre vzťahy s Izraelom
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Výbor pre zahraničné veci
 • 08.07.2014 / 31.10.2014 : Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
 • 14.07.2014 / 31.10.2014 : Delegácia pri Parlamentnom výbore pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – Srbsko

Pozorovateľka

 • 29.09.2005 / 31.12.2006 : Výbor pre hospodárske a menové veci

Parlamentné činnosti v pléne – 7. volebné obdobie

Vystúpenia na plenárnych schôdzach

428

Európsky rok rozvoja (2015) (A7-0384/2013 - Charles Goerens)

03-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-03(9.13)

Situácia na Ukrajine (rozprava)

26-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-26(13)

Európsky dobrovoľnícky zbor pre humanitárnu pomoc (rozprava)

24-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-24(22)

Situácia v Stredoafrickej republike (rozprava)

12-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-12(17.1)

Program Práva a občianstvo na obdobie rokov 2014 – 2020 (A7-0397/2013 - Kinga Göncz)

10-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-10(10.2)

Autonómne obchodné preferencie pre Moldavsko (A7-0422/2013 - Iuliu Winkler)

10-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-10(10.3)

Mechanizmus v oblasti civilnej ochrany (A7-0003/2013 - Elisabetta Gardini)

10-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-10(10.22)

Správy – v úlohe spravodajcu

1

Správy – v úlohe tieňového spravodajcu

3

Stanoviská – v úlohe spravodajcu

5

STANOVISKO k sexuálnemu vykorisťovaniu a prostitúcii a ich vplyve na rodovú rovnosť

DEVE
03-12-2013 DEVE_AD(2013)519580

STANOVISKO k správe o ženách so zdravotným postihnutím

DEVE
18-09-2013 DEVE_AD(2013)513125

STANOVISKO ku gendercíde (rodovo podmienenému vraždeniu): chýbajúce ženy?

DEVE
28-05-2013 DEVE_AD(2013)510797

STANOVISKO k situácii žien v severnej Afrike

DEVE
23-01-2013 DEVE_AD(2013)500541

STANOVISKO o migračných tokoch vznikajúcich z dôvodu nestability: rozsah a úloha zahraničnej politiky EÚ

DEVE
04-03-2011 DEVE_AD(2011)454664

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu

3

STANOVISKO k výročnej správe o ľudských právach vo svete za rok 2010 a k politike Európskej únie v tejto oblasti vrátane dôsledkov pre strategickú politiku EÚ v oblasti ľudských práv

DEVE
01-03-2012 DEVE_AD(2012)478546

STANOVISKO o postavení žien vo vojne

DEVE
08-11-2011 DEVE_AD(2011)472333

STANOVISKO k budúcej európskej medzinárodnej investičnej politike

DEVE
08-02-2011 DEVE_AD(2011)456806

Návrhy uznesení

45

Návrh spoločného uznesenia o nedávnom násilí v Iraku

09-10-2013 RC-B7-0446/2013

  Motion for a resolution on recent violence in Iraq

07-10-2013 B7-0458/2013

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

  Motion for a resolution on recent cases of violence and persecution against Christians, notably in Maaloula (Syria), Peshawar (Pakistan) and the case of Pastor Saeed Abedini (Iran)

07-10-2013 B7-0450/2013

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

Návrh spoločného uznesenia o situácii v Nigérii

03-07-2013 RC-B7-0344/2013

  Motion for a resolution on the situation in Nigeria

01-07-2013 B7-0353/2013

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

Návrh spoločného uznesenia o situácii v Egypte

13-03-2013 RC-B7-0095/2013

Návrh uznesenia o situácii v Egypte

06-03-2013 B7-0100/2013

Návrh spoločného uznesenia o násilí páchanom na ženách v Indii

16-01-2013 RC-B7-0028/2013

  Motion for a resolution on Violence against women in India

14-01-2013 B7-0037/2013

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

Písomné vyhlásenia

5

Písomné vyhlásenie o hepatitíde B a C

18-11-2013 P7_DCL(2013)0023 Premlčané

Podrobnosti

Silvia-Adriana ȚICĂU , Daciana Octavia SÂRBU , Cătălin Sorin IVAN , Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU , Corina CREȚU , Marc TARABELLA , Adam GIEREK , Anna ROSBACH , Maria Da Graça CARVALHO , Françoise GROSSETÊTE , Antonyia PARVANOVA

Dátum začatia : 18-11-2013
Platné do : 18-02-2014
Počet signatárov : 96 - 18-02-2014

Písomné vyhlásenie o vplyvoch činností ropných spoločností na životné prostredie, zdravie a rozvoj v Afrike

12-03-2012 P7_DCL(2012)0008 Premlčané

Podrobnosti

Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU , Corina CREȚU , Michèle STRIFFLER , Eleni THEOCHAROUS

Dátum začatia : 12-03-2012
Platné do : 14-06-2012
Počet signatárov : 107 - 14-06-2012

Písomné vyhlásenie o životných podmienkach rodín s jedným rodičom v členských krajinách EÚ počas hospodárskej krízy

14-06-2010 P7_DCL(2010)0048 Premlčané

Podrobnosti

Rovana PLUMB , Viorica DĂNCILĂ , Corina CREȚU , Daciana Octavia SÂRBU , Silvia-Adriana ȚICĂU

Dátum začatia : 14-06-2010
Platné do : 14-10-2010
Počet signatárov : 71 - 15-10-2010

Písomné vyhlásenie o pomoci mladým i starším Európanom pri získavaní zamestnania

05-05-2010 P7_DCL(2010)0039 Premlčané

Podrobnosti

Corina CREȚU , Daciana Octavia SÂRBU , Sir Graham WATSON

Dátum začatia : 05-05-2010
Platné do : 09-09-2010
Počet signatárov : 81 - 09-09-2010

Písomné vyhlásenie o odstránení pracovných obmedzení pre občanov nových členských štátov

19-04-2010 P7_DCL(2010)0023 Premlčané

Podrobnosti

Corina CREȚU , Daciana Octavia SÂRBU , Ioan ENCIU , Evgeni KIRILOV , Iliana IVANOVA

Dátum začatia : 19-04-2010
Platné do : 09-09-2010
Počet signatárov : 81 - 09-09-2010

Parlamentné otázky

125

  VP/HR - European Union response in view of the situation in Transnistria

24-03-2014 P-003562/2014 Komisia

  VP/HR - Human rights violations resulting from Turkey's so-called Internet reform

14-02-2014 P-001688/2014 Komisia

  The social integration of Romanian immigrants

29-01-2014 E-000907/2014 Komisia

  The first step in reconstructing Social Europe must be job creation for young people

11-07-2013 E-008403/2013 Komisia

  Natural disasters

11-07-2013 E-008402/2013 Komisia

  Measures for combating tax evasion in the European Union

25-04-2013 E-004641/2013 Rada

  Impact of an ageing population

25-04-2013 E-004640/2013 Komisia

  Tackling unemployment in the EU

19-04-2013 E-004446/2013 Komisia

Parlamentné činnosti v pléne, 6. volebné obdobie

Vystúpenia na plenárnych schôdzach

37

Práva žien v Afganistane

24-04-2009 P6_CRE(2009)04-24(5.1)

Podpora pre Osobitný tribunál pre Sierru Leone.

24-04-2009 P6_CRE(2009)04-24(5.2)

Situácia v Moldavsku (rozprava)

23-04-2009 P6_CRE(2009)04-23(15)

Vzdelávanie detí migrantov (krátke prednesenie)

01-04-2009 P6_CRE(2009)04-01(21)

Stav transatlantických vzťahov po voľbách v USA (rozprava)

25-03-2009 P6_CRE(2009)03-25(7)

Viacjazyčnosť: devíza pre Európu a spoločný záväzok (krátke prednesenie)

23-03-2009 P6_CRE(2009)03-23(25)

Návrhy uznesení

1

NÁVRH UZNESENIA o verejnom vyhlásení Európskeho konsenzu o humanitárnej pomoci

21-11-2007 B6-0484/2007

Písomné vyhlásenia

4

Písomné vyhlásenie o opatreniach na zabránenie xenofóbnym, rasistickým a diskriminačným akciám namiereným voči Rumunom v Taliansku

23-03-2009 P6_DCL(2009)0040 Premlčané

Podrobnosti

Daciana Octavia SÂRBU , Corina CREȚU , Ioan Mircea PAŞCU

Dátum začatia : 23-03-2009
Platné do : 07-05-2009
Počet signatárov : 30 - 08-05-2009

Písomné vyhlásenie o nezákonnom vyvlastnení niektorých rumunských občanov v dôsledku uplatnenia chybných právnych predpisov týkajúcich sa právneho režimu v oblasti vlastníctva

12-01-2009 P6_DCL(2009)0002 Premlčané

Podrobnosti

Victor BOŞTINARU , Daciana Octavia SÂRBU , Adrian SEVERIN , Corina CREȚU

Dátum začatia : 12-01-2009
Platné do : 14-04-2009
Počet signatárov : 21 - 15-04-2009

Písomné vyhlásenie o obchodovaní so ženami na účely prostitúcie v Európskej únii

10-03-2008 P6_DCL(2008)0018 Premlčané

Podrobnosti

Corina CREȚU , Gabriela CREȚU , Mary HONEYBALL , Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ , Elena VALENCIANO

Dátum začatia : 10-03-2008
Platné do : 19-06-2008
Počet signatárov : 189 - 19-06-2008

Písomné vyhlásenie Písomné vyhlásenie o potrebe prijať opatrenia na ochranu ohrozenej historickej pamiatky rímsko-katolíckej katedrály svätého Jozefa (Sfântul Iosif) v Bukurešti (Rumunsko)

21-05-2007 P6_DCL(2007)0054 Prijaté

Podrobnosti

Adrian SEVERIN , Daciana Octavia SÂRBU , Silvia CIORNEI , Radu PODGOREAN , Corina CREȚU

Dátum začatia : 21-05-2007
Platné do : 27-09-2007
Prijaté (dátum) : 11-10-2007
Prijatý text (so zoznamom signatárov) : P6_TA(2007)0435
Počet signatárov : 424 - 27-09-2007

Parlamentné otázky

14

  Measures to counter the social impact of rising unemployment in the EU

06-04-2009 E-3004/2009 Komisia

  Prolongation of the internal labour market restrictions for Romanians after 1 January 2009

12-01-2009 E-0154/2009 Komisia

  Reduction of development funding in the wake of the financial crisis

24-10-2008 E-5944/2008 Komisia

  Assistance for less-favoured categories who have not paid pension or social security contributions

16-10-2008 E-5796/2008 Komisia

  Commission aid for Romania following the floods this summer

28-08-2008 E-4748/2008 Komisia

  Discrimination by the Italian Government and judicial authorities against the Roma

03-07-2008 P-3955/2008 Komisia

  School violence

22-04-2008 E-2559/2008 Komisia

Vyhlásenia (7. volebné obdobie)

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít