Georgi BLIZNASHKI : 6. volebné obdobie 

Politické skupiny 

  • 26-09-2005 / 31-12-2006 : Socialistická skupina v Európskom parlamente - Pozorovateľ
  • 01-01-2007 / 05-06-2007 : Socialistická skupina v Európskom parlamente - Člen

Národné strany 

  • 26-09-2005 / 31-12-2006 : Coalition for Bulgaria (Bulharsko)
  • 01-01-2007 / 05-06-2007 : Coalition for Bulgaria (Bulharsko)

Člen 

  • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
  • 31-01-2007 / 05-06-2007 : Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
  • 15-03-2007 / 05-06-2007 : Delegácia pre vzťahy s krajinami juhovýchodnej Európy

Náhradník 

  • 31-01-2007 / 05-06-2007 : Výbor pre ústavné veci
  • 15-03-2007 / 05-06-2007 : Delegácia pre vzťahy s Austráliou a Novým Zélandom

Pozorovateľ 

  • 29-09-2005 / 31-12-2006 : Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

all-activities 

Návrhy uznesení 
Poslanci môžu predložiť individuálne návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí patriacich do rámca činností EÚ. Takýto návrh sa postúpi gestorskému výboru na preskúmanie. Článok 143

Prezenčná listina 
Tieto záznamy o účasti na rokovaniach sú výpisom zo zápisnice plenárnych zasadnutí zo šiesteho volebného obdobia. Uvedené informácie sa poskytujú len na informačné účely a vzťahujú sa na trvanie mandátu poslanca v Európskom parlamente. Ide o nespracované údaje, ktoré nezahŕňajú opravy za odôvodnenú neprítomnosť z dôvodu choroby, materskej/rodičovskej dovolenky, povolených činností parlamentnej delegácie atď.