• Stanimir   ILCHEV  

Stanimir ILCHEV : Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) - 7. volebné obdobie 

**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o slobode myslenia, svedomia a náboženského vyznania, práve na vzdelanie a zákaze diskriminácie, pokiaľ ide o náboženské symboly  
- P7_DCL(2009)0069 - Premlčané  
Sophia in 't VELD , Gianni VATTIMO , Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ , Stanimir ILCHEV , Jean-Marie CAVADA  
Dátum začatia : 14-12-2009
Platné do : 25-03-2010
Počet signatárov : 100 - 25-03-2010