Marco CAMPOMENOSI : Domovská stránka 

Člen 

Výbor pre dopravu a cestovný ruch 
Delegácia pre vzťahy s Kórejským polostrovom 

Náhradník 

Výbor pre medzinárodný obchod 
Delegácia pre vzťahy s krajinami Mercosuru 
Delegácia pre vzťahy s Japonskom 

Nedávne činnosti 

Kontakt