Adina-Ioana VĂLEAN : 9. volebné obdobie 

Politické skupiny 

  • 02-07-2019 / 30-11-2019 : Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) - Členka

Národné strany 

  • 02-07-2019 / 30-11-2019 : Partidul Naţional Liberal (Rumunsko)

Predsedníčka 

  • 10-07-2019 / 27-11-2019 : Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

Člen 

  • 02-07-2019 / 09-07-2019 : Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
  • 02-07-2019 / 30-11-2019 : Delegácia pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými
  • 10-07-2019 / 27-11-2019 : Konferencia predsedov výborov

Náhradníčka 

  • 02-07-2019 / 27-11-2019 : Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
  • 02-07-2019 / 30-11-2019 : Delegácia pri Parlamentnom výbore pre partnerstvo EÚ – Arménsko, Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ – Azerbajdžan a pri Parlamentnom výbore pre pridruženie EÚ – Gruzínsko
  • 02-07-2019 / 30-11-2019 : Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Euronest

Hlavné parlamentné činnosti 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Stanoviská – v úlohe spravodajcu 
Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2020  
- ITRE_AD(2019)639655 -  
-
ITRE 

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2020  
- ENVI_AD(2019)639770 -  
-
ENVI 

Otázky na ústne zodpovedanie 
Otázky na ústne zodpovedanie s rozpravou adresované Európskej komisii, Rade alebo podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie môže predložiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % poslancov. Článok 136

Ďalšie parlamentné činnosti 

Individuálne návrhy uznesení  
Každý poslanec môže podať návrh uznesenia vo veci patriacej do rámca činnosti EÚ. Prípustné návrhy sa postupujú gestorskému výboru, ktorý rozhodne o tom, aký postup sa uplatní. Článok 143 rokovacieho poriadku

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít 

Vyhlásenie o bezúhonnosti