• Georg   MAYER  

Georg MAYER : Individuálne návrhy uznesení - 8. volebné obdobie