• Georg   MAYER  

Georg MAYER : Správy – v úlohe tieňového spravodajcu - 8. volebné obdobie