Georg MAYER : Domovská stránka 

Člen 

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku 
Delegácia pre vzťahy s Iránom 
Delegácia pri Euro-latinskoamerickom parlamentnom zhromaždení 

Náhradník 

Výbor pre dopravu a cestovný ruch 
Delegácia pre vzťahy s Kanadou 
Delegácia pre vzťahy s krajinami juhovýchodnej Ázie a so Združením národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN) 

Nedávne činnosti 

Patentovateľnosť rastlín a základné biologické procesy (B9-0040/2019, B9-0040/2019, B9-0041/2019, B9-0042/2019, B9-0043/2019, B9-0044/2019, B9-0047/2019) DE  
 
Písomné vysvetlenia hlasovania 

Kontakt