Georg MAYER : Domovská stránka 

Člen 

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku 
Delegácia pre vzťahy s Iránom 
Delegácia pri Euro-latinskoamerickom parlamentnom zhromaždení 

Náhradník 

Výbor pre dopravu a cestovný ruch 
Delegácia pre vzťahy s Kanadou 
Delegácia pre vzťahy s krajinami juhovýchodnej Ázie a so Združením národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN) 

Nedávne činnosti 

Kontakt