Slavi BINEV : 7. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 14-07-2009 / 10-12-2012 : Nezaradení poslanci
 • 11-12-2012 / 30-06-2014 : Skupina Európa slobody a demokracie - Podpredseda/Člen predsedníctva

Národné strany 

 • 14-07-2009 / 27-09-2011 : Attack (Bulharsko)
 • 28-09-2011 / 20-05-2012 : - (Bulharsko)
 • 21-05-2012 / 19-01-2014 : People for Real, Open and United Democracy / Conservative Party for Democracy and Success (Bulharsko)
 • 20-01-2014 / 30-06-2014 : National Front for the Salvation of Bulgaria (Bulharsko)

Člen 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre hospodárske a menové veci
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegácia pre vzťahy s krajinami Strednej Ameriky
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegácia pri Euro-latinskoamerickom parlamentnom zhromaždení
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre hospodárske a menové veci

Náhradník 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Podvýbor pre ľudské práva
 • 16-09-2009 / 10-12-2012 : Delegácia pre vzťahy s krajinami južnej Ázie
 • 19-01-2012 / 10-12-2012 : Podvýbor pre ľudské práva
 • 09-01-2013 / 02-06-2013 : Osobitný výbor pre organizovanú trestnú činnosť, korupciu a pranie špinavých peňazí
 • 10-01-2013 / 29-09-2013 : Delegácia pre vzťahy s Čínskou ľudovou republikou
 • 10-01-2013 / 30-06-2014 : Delegácia pre vzťahy s Kórejským polostrovom
 • 10-01-2013 / 30-06-2014 : Delegácia pre vzťahy s Austráliou a Novým Zélandom
 • 12-06-2013 / 30-06-2014 : Delegácia pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými
 • 12-06-2013 / 30-06-2014 : Delegácia pre vzťahy s Japonskom
 • 30-09-2013 / 30-06-2014 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT – EÚ

all-activities 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Návrhy uznesení 
Poslanci môžu predložiť individuálne návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí patriacich do rámca činností EÚ. Takýto návrh sa postúpi gestorskému výboru na preskúmanie. Článok 143

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o zavedení programu Šach v školách do systémov vzdelávania Európskej únie  
- P7_DCL(2011)0050 - Prijaté  
Slavi BINEV , John ATTARD-MONTALTO , Nirj DEVA , Mario MAURO , Hannu TAKKULA  
Dátum začatia : 30-11-2011
Platné do : 15-03-2012
Prijaté (dátum) : 15-03-2012
Prijatý text (so zoznamom signatárov) : P7_TA(2012)0097
Počet signatárov : 415 - 15-03-2012

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít 

Vyhlásenia o účasti poslancov na podujatiach organizovaných tretími stranami