Nicodim BULZESC : 6. volebné obdobie 

Politické skupiny 

  • 10-12-2007 / 13-07-2009 : Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov - Člen

Národné strany 

  • 10-12-2007 / 07-04-2008 : Partidul Democrat (Rumunsko)
  • 08-04-2008 / 13-07-2009 : Partidul Democrat-Liberal (Rumunsko)

Člen 

  • 18-12-2007 / 13-07-2009 : Výbor pre kultúru a vzdelávanie
  • 18-12-2007 / 13-07-2009 : Delegácia pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými

Náhradník 

  • 12-12-2007 / 13-07-2009 : Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
  • 18-12-2007 / 13-07-2009 : Delegácia pre vzťahy s Kórejským polostrovom

all-activities 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o zdravotnej gramotnosti  
- P6_DCL(2008)0095 - Premlčané  
Nicodim BULZESC , Cristian-Silviu BUŞOI , Jules MAATEN  
Dátum začatia : 17-11-2008
Platné do : 12-03-2009
Počet signatárov : 97 - 12-03-2009

Prezenčná listina 
Tieto záznamy o účasti na rokovaniach sú výpisom zo zápisnice plenárnych zasadnutí zo šiesteho volebného obdobia. Uvedené informácie sa poskytujú len na informačné účely a vzťahujú sa na trvanie mandátu poslanca v Európskom parlamente. Ide o nespracované údaje, ktoré nezahŕňajú opravy za odôvodnenú neprítomnosť z dôvodu choroby, materskej/rodičovskej dovolenky, povolených činností parlamentnej delegácie atď.