Iuliu WINKLER : Domovská stránka 

Podpredseda 

Výbor pre medzinárodný obchod 

Člen 

Delegácia pre vzťahy s Indiou 

Náhradník 

Výbor pre regionálny rozvoj 
Delegácia pre vzťahy s Čínskou ľudovou republikou 

Nedávne činnosti 

Vzdelávanie v digitálnej ére: výzvy, príležitosti a ponaučenia pre tvorbu politík EÚ (A8-0400/2018 - Yana Toom) RO  
 
Písomné vysvetlenia hlasovania 
Zriadenie programu pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE) (A8-0397/2018 - Gerben-Jan Gerbrandy) RO  
 
Písomné vysvetlenia hlasovania 
Ochrana pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom karcinogénov alebo mutagénov pri práci (A8-0142/2018 - Claude Rolin) RO  
 
Písomné vysvetlenia hlasovania 

Kontakt