Sirpa PIETIKÄINEN : Životopis 

Pôvodné znenie : FI 

Životopis (za zverejnené informácie zodpovedá výhradne poslankyňa)  
Aktualizované: 29/08/2016 

Vzdelanie (tituly a diplomy) 

 • 1986 : magisterské štúdium obchodných vied, Vysoká škola obchodná v Helsinkách
 • 1978 : absolventka koedukačnej strednej školy v Hämeenlinna

Pracovné skúsenosti 

 • 1982 : inštruktorka teórie vyjednávania, Ekonomická škola v Helsinkách a Univerzita východného Fínska
 • 1982 : A-lehdet (mediálna spoločnosť), oddelenie agentov, letná brigáda
 • 1980-1981 : Kultakeskus Oy (výrobca šperkov), letná brigáda, marketingová analýza a plánovanie, prieskum zákazníkov (zlatníci a hodinári), neskôr práca na osobitných projektoch
 • 1979-1980 : marketingové výskumné štúdie pre Ajanmies Oy (1979), Teinitalo Oy (1980) a Suomen Hippos ry (1981)
 • 1979 : Postitie Ky, letná brigáda, medzinárodná korešpondencia a asistentské úlohy

Politické skúsenosti 

Funkcie v politickej strane alebo odborových zväzoch príslušného členského štátu  
 • 1989-1995 : výbor strany Kokoomus pre politiku životného prostredia, predsedníčka strany Kokoomus, podpredsedníčka
 • 1989-1995 : programový výbor strany Kokoomus, predsedníčka
 • 1989-1991 : poradný výbor strany Kokoomus pre politiku vzdelávania, členka
 • 1989-1991 : výbor strany Kokoomus pre kultúrnu politiku, členka
 • 1986-1987 : organizácia Konzervatívci za mier, predsedníčka
 • 1986-1991 : akčná skupina strany Kokoomus pre zahraničnú politiku, členka
 • 1986-1991 : poradný výbor koaličnej strany Kokoomus pre regionálnu a miestnu vládu, členka
 • 1978-1980 : okresné zastúpenie strany Kokoomus v Etelä-Häme, členka
 • 1977-1985 : výbor strany Kokoomus pre kultúrnu politiku v Etelä-Häme, členka
 • 1976-1977 : mládežnícka organizácia strany Kokoomus v Etelä-Häme, tajomníčka pre školské záležitosti, členka okresnej rady a predsedníctva (1977 – 1979)
 • 1979-1982 : členka riadiaceho výboru politického študentského združenia pridruženého k strane Kokoomus „Kauppakorkaloulun Porvarit“ (poradenstvo manažmentu (Creative Only Oy))
Funkcie v orgánoch miestnej samosprávy  
 • 1981-1992 : mestská rada v Hämeenlinna, členka, podpredsedníčka zastupiteľstva (1985 – 1992)
Funkcie v regionálnych parlamentoch  
 • 1988 : členka kolégia voličov prezidenta
Funkcie v orgánoch regionálnej správy  
 • 1982-1989 : provincia Häme, členka predsedníctva
 • 1984-1986 : poradný výbor provincie Häme pre regionálnu politiku, členka
 • 1984-1989 : poradný výbor provincie Häme pre regionálnu politiku, členka
Funkcie v národnom parlamente členského štátu  
 • 1983-2003 : poslankyňa fínskeho parlamentu (členstvo vo výbore pre zahraničné veci, výbore pre životné prostredie, výbore pre budúcnosť, druhom výbore pre zákony, výbory pre právne a hospodárske veci a vo veľkom výbore)
Funkcie vo vláde členského štátu  
 • 1991-1995 : ministerka životného prostredia (členka ministerského výboru pre záležitosti EÚ)
Funkcie v inštitúciách EÚ  
 • 2009-2012 : poslankyňa Európskeho parlamentu, členka Výboru pre hospodárske a menové veci, náhradníčka vo Výbore pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, vo Výbore pre práva žien a rodovú rovnosť a v Osobitnom výbore pre daňové rozhodnutia a ďalšie opatrenia podobného charakteru alebo účinku, členka Delegácie pre vzťahu s Čínskou ľudovou republikou, náhradníčka Delegácie Európskeho parlamentu pri Spoločnom parlamentom zhromaždení AKT – EÚ, členka Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Funkcie v iných európskych organizáciách  
 • 2010 : organizácia Alzheimer Europe, členka predstavenstva
 • 2009 : GlobeEU, predsedníčka
 • 1998-2002 : European Centre for Conflict Prevention, členka predstavenstva
 • 1989-1993 : Európska demokratická únia (European Democratic Union, EDU), pracovná skupina pre ekologicko-sociálnu trhovú ekonomiku, predsedníčka
 • 1987-1991 : členka Severskej rady
Funkcie v iných medzinárodných organizáciách  
 • 2006-2012 : Medzinárodný inštitút pre demokraciu a volebné poradenstvo (IDEA), členka poradnej rady
 • 2000-2004 : predsedníčka Svetovej federácie združení Organizácie Spojených národov (FMANU),

Ostatné činnosti 

 • 2013 : Muistiliitto (fínske združenie Alzheimer), podpredsedníčka rady združenia
 • 2012 : poradný výbor energetickej spoločnosti Fortum, členka
 • 2012 : členka správnej rady Kirkon ulkomaanapu, organizácie medzinárodnej pomoci fínskej cirkvi
 • 2016 : ženské združenie Marttaliitto, podpredsedníčka predstavenstva
 • 2011 : nadácia pre výskum sporiteľní, členka predstavenstva
 • 2011 : Kansanvalistusseura (fínska nadácia pre celoživotné vzdelávanie), členka predstavenstva
 • 2011 : Evanjelická cirkev augsburského vyznania vo Fínsku, poradný výbor pre EÚ, členka
 • 2010 : Viherympäristöliitto (fínske združenie pre ochranu krajiny), predsedníčka
 • 2010 : Kehitysvammaisten taiteilijoiden tuki ry (združenie na podporu umelcov s mentálnou retardáciou, členka predstavenstva
 • 2008 : Univerzita v Helsinkách, biologická stanica Lammi, nadácia pre výskum životného prostredia, členka
 • 2007 : nadácia Kone, rezidencia pre umelcov a výskumníkov Saaren kartano, predsedníčka poradného výboru
 • 2006 : Kone Oyj, členka predstavenstva
 • 2008 : sporiteľňa v Lammi, členka predstavenstva
 • 1995 : fínska nadácia pre ochranu prírodného dedičstva, členka predstavenstva
 • 1999-2012 : Únia sporiteľní, členka dozornej rady
 • 1997-2003 : Finnair, členka správnej rady
 • 1995-2010 : KATU (sieť pre prevenciu konfliktov organizácií občianskej spoločnosti), predsedníčka
 • 1999-2005 : fínske združenie na ochranu spravodlivého obchodu, predsedníčka
 • 1996-2001 : Club of Rome, predsedníčka fínskeho národného združenia
 • 1996-2000 : organizácia Parlamentní poslanci pre globálnu akciu, členka rady
 • 1996-2007 : fínske Združenie OSN, predsedníčka
 • 1997-2005 : Earth Action, členka správnej rady
 • 1995-2002 : Ympäristötalousyhdistys (združenie pre ekologické hospodárstvo), predsedníčka
 • 2010 : „Mitä Halla-Aho tarkoittaa“, Savukeidas
 • 2009 : „Making the Green Energy Switch at a Time of Crisis“ (Prechod na zelené hospodárstvo v čase krízy), Bagehot
 • 2008 : „Kaikesta jää jälki“, Avain
 • 1999 : „Maapallohaaste“, Otava
 • 1998 : „Naisen seitsemän elämää“, WSOY
 • 1996 : „Vanhuus kaupungissa“, WSOY

Čestné vyznamenania a ocenenia 

 • cena MEP Award (dobré životné podmienky zvierat), časopis Parliament Magazine (2015), cena „Kiitos eläimiltä“ (Zveiratá ďakujú) združenia Ystävät yhdessä ry (2014), cena životného prostredia Häme, Centrum životného prostredia v Häme (2009), cena roka za posudzovanie vplyvov na životné prostredie, fínske združenie pre posudzovanie vplyvov YVA ry (2004), cena za zásluhy udelená správnou radou fínskej sekcie WWF (1994), cena životného prostredia, fínske združenie pre ochranu prírody (1994)

Kontakt