Sirpa PIETIKÄINEN : 6. volebné obdobie 

Politické skupiny 

  • 04-04-2008 / 13-07-2009 : Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov - Členka

Národné strany 

  • 04-04-2008 / 13-07-2009 : Kansallinen Kokoomus (Fínsko)

Člen 

  • 04-06-2008 / 08-07-2008 : Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
  • 09-07-2008 / 13-07-2009 : Výbor pre hospodárske a menové veci
  • 09-07-2008 / 13-07-2009 : Podvýbor pre ľudské práva
  • 09-07-2008 / 13-07-2009 : Delegácia pre vzťahy s Iránom

Náhradníčka 

  • 09-04-2008 / 13-07-2009 : Výbor pre medzinárodný obchod
  • 08-07-2008 / 13-07-2009 : Výbor pre ústavné veci
  • 08-07-2008 / 13-07-2009 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Turecko

all-activities 

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Prezenčná listina 
Tieto záznamy o účasti na rokovaniach sú výpisom zo zápisnice plenárnych zasadnutí zo šiesteho volebného obdobia. Uvedené informácie sa poskytujú len na informačné účely a vzťahujú sa na trvanie mandátu poslanca v Európskom parlamente. Ide o nespracované údaje, ktoré nezahŕňajú opravy za odôvodnenú neprítomnosť z dôvodu choroby, materskej/rodičovskej dovolenky, povolených činností parlamentnej delegácie atď.

Kontakt