Sirpa PIETIKÄINEN : Domovská stránka 

Členka 

Výbor pre hospodárske a menové veci 
Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť 
Delegácia pre vzťahy s Palestínou 
Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Únie pre Stredozemie 

Náhradníčka 

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 
Delegácia pre vzťahy s Panafrickým parlamentom 

Nedávne činnosti 

Sirpa PIETIKÄINEN  
Sirpa PIETIKÄINEN 

Na stránke EP NEWSHUB

Kontakt