Ewa HEDKVIST PETERSEN : 6. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 20-07-2004 / 31-01-2007 : Socialistická skupina v Európskom parlamente - Členka

Národné strany 

 • 20-07-2004 / 31-01-2007 : Arbetarepartiet- Socialdemokraterna (Švédsko)

Podpredsedníčka 

 • 21-09-2004 / 31-01-2007 : Delegácia pre vzťahy so Švajčiarskom, Islandom a Nórskom a pri Spoločnom parlamentnom výbore Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP)

Člen 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pre dopravu a cestovný ruch
 • 15-09-2004 / 20-09-2004 : Delegácia pre vzťahy so Švajčiarskom, Islandom a Nórskom a pri Spoločnom parlamentnom výbore Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP)
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pre dopravu a cestovný ruch
 • 31-01-2007 / 31-01-2007 : Výbor pre rozpočet

Náhradníčka 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pre regionálny rozvoj
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pre regionálny rozvoj
 • 31-01-2007 / 31-01-2007 : Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
 • 31-01-2007 / 31-01-2007 : Výbor pre regionálny rozvoj

all-activities 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o podpore viacjazyčnosti  
- P6_DCL(2006)0058 - Premlčané  
Luís QUEIRÓ , Jacek SARYUSZ-WOLSKI , Vasco GRAÇA MOURA , Roberts ZĪLE , Ewa HEDKVIST PETERSEN  
Dátum začatia : 04-09-2006
Platné do : 04-12-2006
Počet signatárov : 77 - 04-12-2006

Prezenčná listina 
Tieto záznamy o účasti na rokovaniach sú výpisom zo zápisnice plenárnych zasadnutí zo šiesteho volebného obdobia. Uvedené informácie sa poskytujú len na informačné účely a vzťahujú sa na trvanie mandátu poslanca v Európskom parlamente. Ide o nespracované údaje, ktoré nezahŕňajú opravy za odôvodnenú neprítomnosť z dôvodu choroby, materskej/rodičovskej dovolenky, povolených činností parlamentnej delegácie atď.