Per-Arne ARVIDSSON : 5. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov - Člen

Národné strany 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Moderata samlingspartiet (Švédsko)

Člen 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pre Životné prostredie, zdravie verejnosti, spotrebitelskú politiku
 • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Delegácia pre Spolocný parlamentný výbor EÚ-Ceská republika
 • 17-01-2002 / 23-10-2002 : Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a spotrebiteľskú politiku
 • 07-02-2002 / 30-04-2004 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ-Česká republika
 • 24-10-2002 / 19-07-2004 : Výbor pre zahraničné veci, ľudské práva, spoločnú bezpečnosť a obrannú politiku

Náhradník 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pre kultúru, mládež, vzdelanie, médiá, šport
 • 08-10-1999 / 14-01-2002 : Delegácia pre Spolocný parlamentný výbor Európskeho hospodárskeho priestoru (EEA)
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pre kultúru, mládež, vzdelanie, média a šport
 • 07-03-2002 / 19-07-2004 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP)
 • 23-10-2002 / 19-07-2004 : Výbor pre priemysel, zahraničný obchod, výskum a energetiku

all-activities 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Report on the proposal for a European Parliament and Council directive amending for the 22nd time Directive 76/769/EEC on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to restrictions on the marketing and use of certain dangerous substances and preparations (phtalates) and amending Council Directive 88/378/EEC on the approximation of the laws of the Member States concerning the safety of toys - Committee on the Environment, Public Health and Consumer Policy EN  
- A5-0149/2000 -  
-
ENVI 

Návrhy uznesení 
Poslanci môžu predložiť individuálne návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí patriacich do rámca činností EÚ. Takýto návrh sa postúpi gestorskému výboru na preskúmanie. Článok 143

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku