Ruth HIERONYMI : 5. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov - Členka

Národné strany 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Nemecko)

Člen 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pre kultúru, mládež, vzdelanie, médiá, šport
 • 06-10-1999 / 09-12-1999 : Delegácia pre vztahy s Južnou Afrikou
 • 09-12-1999 / 14-01-2002 : Delegácia pre Spolocný parlamentný výbor EÚ-Polsko
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pre kultúru, mládež, vzdelanie, média a šport
 • 07-02-2002 / 30-04-2004 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ-Poľsko

Náhradníčka 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pre zamestnanost a sociálne záležitosti
 • 08-10-1999 / 14-01-2002 : Delegácia pre Spolocný parlamentný výbor EÚ-Litva
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
 • 07-03-2002 / 30-04-2004 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ-Litva

all-activities 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Report on the third report of the Commission to the Council, the European Parliament and the Economic and Social Committee on the application of Directive 89/552/EEC "Television without Frontiers" - Committee on Culture, Youth, Education, the Media and Sport EN  
- A5-0286/2001 -  
-
CULT 
Report I.on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on the implementation of a training programme for professionals in the European audiovisual programme industry (MEDIA - Training)(2001-2005) (COM(1999)658 - C5-0059/2000) - 1999/0275(COD); and II. on the proposal for a Council Decision on the implementation of a programme to encourage the development, distribution and promotion of European audiovisual works (MEDIA Plus - Development, Distribution and Promotion) (2001-2005) (COM(1999)658 - C5-0119/2000) - 1999/0276(CNS) (Hughes procedure) - Committee on Culture, Youth, Education, the Media and Sport EN  
- A5-0186/2000 -  
-
CULT 

Návrhy uznesení 
Poslanci môžu predložiť individuálne návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí patriacich do rámca činností EÚ. Takýto návrh sa postúpi gestorskému výboru na preskúmanie. Článok 143

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku