Christian Ulrik von BOETTICHER : 5. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov - Člen

Národné strany 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Nemecko)

Člen 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pre slobody a práva obcanov, spravodlivost a vnútorné záležitosti
 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pre petície
 • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Delegácia pre Spolocný parlamentný výbor EÚ-Lotyšsko
 • 06-07-2000 / 05-09-2001 : Dočasný výbor pre odpočúvací systém Echelon
 • 06-09-2001 / 14-01-2002 : Delegácia pre vztahy s Japonskom
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pre občianske práva a slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pre petície
 • 07-02-2002 / 30-04-2004 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ-Lotyšsko
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegácia pre vzťahy s Japonskom

Náhradník 

 • 21-07-1999 / 31-08-1999 : Výbor pre Životné prostredie, zdravie verejnosti, spotrebitelskú politiku
 • 01-09-1999 / 14-01-2002 : Výbor pre regionálnu politiku, dopravu a turistiku
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pre regionálnu politiku, dopravu a cestovný ruch

all-activities 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Návrhy uznesení 
Poslanci môžu predložiť individuálne návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí patriacich do rámca činností EÚ. Takýto návrh sa postúpi gestorskému výboru na preskúmanie. Článok 143

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku