• François   BAYROU  

François BAYROU : Príspevky do plenárnych rozpráv - 5. volebné obdobie 

Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11