• François   BAYROU  

François BAYROU : Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) - 5. volebné obdobie 

**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie on racism, xenophobia and anti-Semitism EN  
- P5_DCL(2000)0019 - Premlčané  
Sir Graham WATSON , Daniel COHN-BENDIT , François BAYROU , John HUME , Íñigo MÉNDEZ DE VIGO  
Dátum začatia : 14-11-2000
Platné do : 14-02-2001
Počet signatárov : 211 - 14-02-2001