François BAYROU : 5. volebné obdobie 

Politické skupiny 

  • 20-07-1999 / 16-06-2002 : Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov - Člen

Národné strany 

  • 20-07-1999 / 16-06-2002 : Union pour la démocratie française (Francúzsko)

Člen 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pre ústavné záležitosti
  • 17-01-2002 / 16-06-2002 : Výbor pre ústavnoprávne veci

Náhradník 

  • 01-09-1999 / 14-01-2002 : Výbor pre rozpocty
  • 17-01-2002 / 16-06-2002 : Výbor pre rozpočet

all-activities 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Návrhy uznesení 
Poslanci môžu predložiť individuálne návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí patriacich do rámca činností EÚ. Takýto návrh sa postúpi gestorskému výboru na preskúmanie. Článok 143

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie on racism, xenophobia and anti-Semitism EN  
- P5_DCL(2000)0019 - Premlčané  
Sir Graham WATSON , Daniel COHN-BENDIT , François BAYROU , John HUME , Íñigo MÉNDEZ DE VIGO  
Dátum začatia : 14-11-2000
Platné do : 14-02-2001
Počet signatárov : 211 - 14-02-2001