Elena VALENCIANO
 • Elena
  VALENCIANO
 • Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente
 • Podpredsedníčka
 • Španielsko Partido Socialista Obrero Español
 • Dátum narodenia: 18. september 1960, Madrid

Politické skupiny

 • 20.07.1999 / 19.07.2004 : Skupina Strany európskych socialistov - Členka
 • 20.07.2004 / 31.03.2008 : Socialistická skupina v Európskom parlamente - Členka
 • 01.07.2014 / 12.12.2016 : Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente - Členka
 • 13.12.2016 / 16.04.2018 : Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente - Podpredsedníčka
 • 17.04.2018 ... : Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente - Podpredsedníčka

Národné strany

 • 20.07.1999 / 19.07.2004 : Partido Socialista Obrero Español (Španielsko)
 • 20.07.2004 / 31.03.2008 : Partido Socialista Obrero Español (Španielsko)
 • 01.07.2014 ... : Partido Socialista Obrero Español (Španielsko)

Predsedníčka

 • 07.07.2014 / 18.01.2017 : Podvýbor pre ľudské práva

Podpredsedníčka

 • 14.09.2017 ... : Osobitný výbor pre terorizmus

Členka

 • 21.07.1999 / 17.02.2000 : Výbor pre Životné prostredie, zdravie verejnosti, spotrebitelskú politiku
 • 21.07.1999 / 14.01.2002 : Výbor pre práva žien a rovnaké príležitosti
 • 06.10.1999 / 14.01.2002 : Delegácia pre Spolocný parlamentný výbor EÚ-Polsko
 • 18.02.2000 / 14.01.2002 : Výbor pre priemysel, externý obchod , výskum, energiu
 • 13.12.2000 / 29.11.2001 : Dočasný výbor pre humánnu genetiku a ďalšie nové technológie v modernej medicíne
 • 17.01.2002 / 19.07.2004 : Výbor pre práva žien a rovnaké príležitosti
 • 17.01.2002 / 06.02.2002 : Výbor pre priemysel, zahraničný obchod, výskum a energetiku
 • 06.02.2002 / 19.07.2004 : Clenovia z Európskeho parlamentu do spolocného parlamentného zhromaždenia Dohody medzi Africkými, Karibskými a Tichomorskými štátmi a Európskou úniou(ACP-EU)
 • 07.02.2002 / 19.07.2004 : Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a spotrebiteľskú politiku
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Výbor pre rozvoj
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Podvýbor pre ľudské práva
 • 15.09.2004 / 14.03.2007 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT – EÚ
 • 19.01.2006 / 14.02.2007 : Dočasný výbor vo veci údajného využívania európskych krajín prostredníctvom CIA na účely prepravy a nezákonného zadržiavania väzňov
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Výbor pre rozvoj
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Podvýbor pre ľudské práva
 • 31.01.2007 / 31.03.2008 : Výbor pre zahraničné veci
 • 31.01.2007 / 31.03.2008 : Podvýbor pre ľudské práva
 • 15.03.2007 / 31.03.2008 : Delegácia pre vzťahy s Japonskom
 • 01.07.2014 / 06.07.2014 : Podvýbor pre ľudské práva
 • 01.07.2014 / 18.01.2017 : Výbor pre zahraničné veci
 • 07.07.2014 / 18.01.2017 : Konferencia predsedov výborov
 • 14.07.2014 / 01.02.2017 : Delegácia pre vzťahy s krajinami Maghrebu a Zväzom arabského Maghrebu
 • 14.07.2014 / 01.02.2017 : Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Únie pre Stredozemie
 • 19.01.2017 ... : Podvýbor pre ľudské práva
 • 19.01.2017 ... : Výbor pre zahraničné veci
 • 02.02.2017 ... : Delegácia pre vzťahy s krajinami Strednej Ameriky
 • 12.09.2017 / 13.09.2017 : Osobitný výbor pre terorizmus

Náhradníčka

 • 22.07.1999 / 14.01.2002 : Výbor pre zamestnanost a sociálne záležitosti
 • 17.01.2002 / 29.01.2002 : Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a spotrebiteľskú politiku
 • 07.02.2002 / 12.03.2002 : Výbor pre občianske práva a slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
 • 13.03.2002 / 19.07.2004 : Výbor pre rozvoj a spoluprácu
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Výbor pre zahraničné veci
 • 15.09.2004 / 13.03.2007 : Delegácia pre vzťahy s krajinami Mašreku
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Výbor pre zahraničné veci
 • 31.01.2007 / 31.03.2008 : Výbor pre dopravu a cestovný ruch
 • 14.03.2007 / 31.03.2008 : Delegácia pre vzťahy s krajinami Mašreku
 • 08.07.2014 / 18.01.2017 : Výbor pre petície
 • 14.07.2014 ... : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT – EÚ
 • 19.01.2017 / 12.10.2017 : Výbor pre petície
 • 02.02.2017 ... : Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Únie pre Stredozemie
 • 13.10.2017 ... : Výbor pre medzinárodný obchod

Parlamentné činnosti v pléne, 6. volebné obdobie

Vystúpenia na plenárnych schôdzach

21

Fungovanie dialógu a konzultácií s tretími krajinami v oblasti ľudských práv (rozprava)

05-09-2007 P6_CRE(2007)09-05(14)

Plán uplatňovania rovnosti žien a mužov 2006-2010 (rozprava)

12-03-2007 P6_CRE-REV(2007)03-12(19)

Preprava a nezákonné zadržiavanie väzňov (rozprava)

14-02-2007 P6_CRE-REV(2007)02-14(2)

Moratórium na trest smrti (rozprava)

31-01-2007 P6_CRE-REV(2007)01-31(15)

Odsúdenie zdravotníkov v Líbyi na trest smrti (rozprava)

17-01-2007 P6_CRE-REV(2007)01-17(7)

Výročná správa Európskej únie o ľudských právach (rozprava)

12-12-2006 P6_CRE-REV(2006)12-12(19)

Európsky nástroj financovania na podporu demokracie a ľudských práv vo svete (rozprava)

29-11-2006 P6_CRE-REV(2006)11-29(16)

Situácia v Darfúre (rozprava)

27-09-2006 P6_CRE-REV(2006)09-27(9)

Rozvoj a migrácia (rozprava)

06-07-2006 P6_CRE-REV(2006)07-06(3)

Situácia väzňov v Guantáname (rozprava)

31-05-2006 P6_CRE-REV(2006)05-31(12)

Správy – v úlohe spravodajcu

1

SPRÁVA o fungovaní dialógov a konzultácií o ľudských právach s tretími krajinami

AFET
30-07-2007 A6-0302/2007

Stanoviská – v úlohe spravodajcu

1

STANOVISKO k plánu uplatňovania rovnosti žien a mužov 2006 – 2010

DEVE
07-11-2006 DEVE_AD(2006)378600

Návrhy uznesení

70

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA o prípade afganského novinára Parvíza Kambachša

12-03-2008 RC-B6-0112/2008

  MOTION FOR A RESOLUTION on the case of the journalist Perwez Kambakshh

11-03-2008 B6-0118/2008

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA o Severnom Kivu

20-02-2008 RC-B6-0080/2008

  PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur le Nord Kivu

19-02-2008 B6-0085/2008

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

  MOTION FOR A RESOLUTION on the situation in the Democratic Republic of Congo

15-01-2008 B6-0044/2008

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA o právach žien v Saudskej Arábii

12-12-2007 RC-B6-0526/2007

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA o ženách nútených k prostitúcii

12-12-2007 RC-B6-0525/2007

  MOTION FOR A RESOLUTION on Comfort Women

11-12-2007 B6-0542/2007

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

  MOTION FOR A RESOLUTION on Women's Rights in Saudi Arabia

11-12-2007 B6-0540/2007

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA o Somálsku

14-11-2007 RC-B6-0454/2007

Písomné vyhlásenia

2

Písomné vyhlásenie o obchodovaní so ženami na účely prostitúcie v Európskej únii

10-03-2008 P6_DCL(2008)0018 Premlčané

Podrobnosti

Corina CREȚU , Gabriela CREȚU , Mary HONEYBALL , Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ , Elena VALENCIANO

Dátum začatia : 10-03-2008
Platné do : 19-06-2008
Počet signatárov : 189 - 19-06-2008

Písomné vyhlásenie o potrebe ukončiť spojitosť medzi obchodnými cestujúcimi a obchodovaním so ženami a deťmi na účely nútenej prostitúcie

24-10-2005 P6_DCL(2005)0062 Premlčané

Podrobnosti

Elizabeth LYNNE , Elena VALENCIANO , Anna ZÁBORSKÁ , Simon COVENEY

Dátum začatia : 24-10-2005
Platné do : 24-01-2006
Počet signatárov : 265 - 24-01-2006

Parlamentné otázky

54

  Proposal to establish a legally binding contract for legal immigrants

25-02-2008 E-1277/2008 Komisia

  Detention of Riad Seif and other signatories of the Damascus Declaration

08-02-2008 E-0815/2008 Komisia

  Detention of Riad Seif and other signatories of the Damascus Declaration

08-02-2008 E-0814/2008 Rada

  Closure of the women's magazine 'Zanan' in Iran

07-02-2008 E-0775/2008 Komisia

  Death sentence imposed on a journalist in Afghanistan

30-01-2008 P-0542/2008 Rada

  Prison at the military base in Bagram (Afghanistan)

17-01-2008 E-0232/2008 Komisia

  Prison at the military base in Bagram (Afghanistan)

17-01-2008 E-0231/2008 Rada

  Adoptions in Nepal

12-10-2007 E-5223/2007 Komisia

  Blackwater mercenaries

04-10-2007 P-5046/2007 Rada

Parlamentné činnosti v pléne, 5. volebné obdobie

Vystúpenia na plenárnych schôdzach

20

  Women in south-eastern Europe

22-04-2004 P5_CRE(2004)04-22(6)

  Philippines: end of the moratorium on the death penalty

18-12-2003 P5_CRE(2003)12-18(8)

  Gender equality in development cooperation

17-12-2003 P5_CRE(2003)12-17(11)

  Subsidy package - Community action programmes

20-11-2003 P5_CRE(2003)11-20(1)

  Vote

22-10-2003 P5_CRE(2003)10-22(4)

  Women's rights

21-10-2003 P5_CRE(2003)10-21(8)

  Health and poverty reduction in developing countries

03-09-2003 P5_CRE(2003)09-03(11)

  DAPHNE II (2004 – 2008)

02-09-2003 P5_CRE(2003)09-02(13)

  Breast cancer

05-06-2003 P5_CRE(2003)06-05(1)

  Poverty reduction in developing countries

14-05-2003 P5_CRE(2003)05-14(12)

Správy – v úlohe spravodajcu

2

  Report on female genital mutilation - Committee on Women's Rights and Equal Opportunities

FEMM
17-07-2001 A5-0285/2001

Návrhy uznesení

12

  PROPOSAL FOR A RECOMMENDATION on the reform of the Conventions on drugs

23-12-2002 B5-0541/2002

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on the human rights dialogue with Iran

23-10-2002 RC-B5-0548/2002

  MOTION FOR A RESOLUTION on forced marriage

07-10-2002 B5-0438/2002

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on Nigeria: the case of Mrs Amina Lawal

04-09-2002 RC-B5-0466/2002

  Proposition de résolution sur la condamnation à mort d'Amina Lawal au Nigéria

02-09-2002 B5-0470/2002

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

  Proposal for a resolution On women's human rights violation in Nigeria

08-04-2002 B5-0236/2002

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on women in Afghanistan

12-12-2001 RC-B5-0763/2001

  Proposition de Résolution (ART. 50) Sur les femmes en Afghanistan

10-12-2001 B5-0766/2001

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

Parlamentné otázky

30

  Discrimination against minors with regard to access to sporting federations in Spain

11-02-2004 E-0497/2004 Komisia

  Research into Spanish Labour Ministry bursaries

11-02-2004 E-0496/2004 Komisia

  Discrimination against minors with regard to access to sporting federations in Spain

11-12-2003 P-3911/2003 Komisia

  Impact of the enlargement of the port of Altea on flora and fauna

09-12-2003 E-3668/2003 Komisia

  HIV/AIDS in China

09-10-2003 P-3053/2003 Komisia

  Disappearance of women and girls in Mexico

03-09-2003 H-0533/2003 Rada

  Discrimination against pregnant women in grants made by the Ministry of Labour in Spain

02-07-2003 E-2188/2003 Komisia

Kontakty

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  11G354
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T07135
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Poštová adresa

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 11G354
  1047 Brussels