Danielle AUROI : 5. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 20-07-1999 / 07-01-2002 : Skupina Zelených/Európska slobodná aliancia - Podpredsedníčka
 • 08-01-2002 / 19-07-2004 : Skupina Zelených/Európska slobodná aliancia - Členka

Národné strany 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Les Verts-Europe-Ecologie (Francúzsko)

Podpredsedníčka 

 • 07-02-2002 / 23-10-2002 : Delegácia pre vzťahy s Palestínskou legislatívnou radou

Člen 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pre polnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • 28-09-1999 / 14-01-2002 : Delegácia pre Spolocný parlamentný výbor EÚ-Ceská republika
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • 24-10-2002 / 19-07-2004 : Delegácia pre vzťahy s krajinami Mashrequ a Perzského zálivu

Náhradníčka 

 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pre Zahranicné záležitosti, ludské práva, spolocnú bezpecnostnú a obrannú politiku
 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pre práva žien a rovnaké príležitosti
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pre priemysel, zahraničný obchod, výskum a energetiku
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pre práva žien a rovnaké príležitosti

all-activities 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Report on the proposal for a Council regulation amending Regulation (EEC) No 2092/91 on organic production of agricultural products and indications referring thereto in agricultural products and foodstuffs - Committee on Agriculture and Rural Development EN  
- A5-0392/2003 -  
-
AGRI 

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku