Alima BOUMEDIENE-THIERY : 5. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Skupina Zelených/Európska slobodná aliancia - Členka

Národné strany 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Les Verts-Europe-Ecologie (Francúzsko)

Podpredsedníčka 

 • 21-11-2002 / 19-07-2004 : Delegácia pre vzťahy s Palestínskou legislatívnou radou

Člen 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pre slobody a práva obcanov, spravodlivost a vnútorné záležitosti
 • 28-09-1999 / 14-01-2002 : Delegácia pre vztahy s krajinami Mashrequ a Perzského zálivu
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pre občianske práva a slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
 • 07-02-2002 / 23-10-2002 : Delegácia pre vzťahy s krajinami Mashrequ a Perzského zálivu
 • 24-10-2002 / 20-11-2002 : Delegácia pre vzťahy s Palestínskou legislatívnou radou

Náhradníčka 

 • 22-07-1999 / 17-01-2001 : Výbor pre rozvoj a kooperáciu
 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pre petície
 • 06-07-2000 / 05-09-2001 : Dočasný výbor pre odpočúvací systém Echelon

all-activities 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Report on the Commission report on the implementation of Directives 90/364, 90/365 and 93/96 (right of residence) and on the communication from the Commission on the special measures concerning the movement and residence of citizens of the Union which are justified on grounds of public policy, public security or public health - Committee on Citizens' Freedoms and Rights, Justice and Hom Affairs EN  
- A5-0207/2000 -  
-
LIBE 

Návrhy uznesení 
Poslanci môžu predložiť individuálne návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí patriacich do rámca činností EÚ. Takýto návrh sa postúpi gestorskému výboru na preskúmanie. Článok 143

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie on the deaths of Sikh civilians in Panjaab and India in 1984 EN  
- P5_DCL(2004)0032 - Premlčané  
Jean LAMBERT , Caroline LUCAS , Matti WUORI , Alima BOUMEDIENE-THIERY  
Dátum začatia : 19-04-2004
Platné do : 06-05-2004
Počet signatárov : 30 - 06-05-2004
Písomné vyhlásenie on religious rights and freedoms in France and the European Union EN  
- P5_DCL(2004)0014 - Premlčané  
Robert EVANS , Alima BOUMEDIENE-THIERY , Neena GILL , Olle SCHMIDT  
Dátum začatia : 20-02-2004
Platné do : 06-05-2004
Počet signatárov : 50 - 06-05-2004