Rocco BUTTIGLIONE : 5. volebné obdobie 

Politické skupiny 

  • 20-07-1999 / 10-06-2001 : Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov - Člen

Národné strany 

  • 20-07-1999 / 10-06-2001 : Cristiani democratici uniti (Taliansko)

Člen 

  • 21-07-1999 / 10-06-2001 : Výbor pre slobody a práva obcanov, spravodlivost a vnútorné záležitosti
  • 06-10-1999 / 10-06-2001 : Delegácia pre vztahy s krajinami Strednej Ameriky a Mexikom
  • 13-12-2000 / 10-06-2001 : Dočasný výbor pre humánnu genetiku a ďalšie nové technológie v modernej medicíne

Náhradník 

  • 21-07-1999 / 10-06-2001 : Výbor pre kultúru, mládež, vzdelanie, médiá, šport
  • 08-10-1999 / 10-06-2001 : Delegácia pre Spolocný parlamentný výbor EÚ-Ceská republika
  • 08-10-1999 / 10-06-2001 : Delegácia pre Spolocný parlamentný výbor EÚ-Lotyšsko
  • 06-07-2000 / 10-06-2001 : Dočasný výbor pre odpočúvací systém Echelon

all-activities 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Návrhy uznesení 
Poslanci môžu predložiť individuálne návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí patriacich do rámca činností EÚ. Takýto návrh sa postúpi gestorskému výboru na preskúmanie. Článok 143

Motion for a resolution on Iraq EN  
- B5-0626/2000  

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku