Jean-Louis BERNIÉ : 5. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 20-07-1999 / 04-07-2001 : Skupina za Európu demokracií a rozmanitostí - Člen
 • 05-07-2001 / 19-07-2004 : Skupina za Európu demokracií a rozmanitostí - Člen predsedníctva

Národné strany 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Chasse, Pêche, Nature, Traditions (Francúzsko)

Člen 

 • 21-07-1999 / 01-07-2001 : Výbor pre zamestnanost a sociálne záležitosti
 • 28-09-1999 / 14-01-2002 : Delegácia pre vztahy s Cínskou ludovou republikou
 • 02-07-2001 / 14-01-2002 : Výbor pre Životné prostredie, zdravie verejnosti, spotrebitelskú politiku
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a spotrebiteľskú politiku
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegácia pre vzťahy s Čínskou ľudovou republikou

Náhradník 

 • 21-07-1999 / 01-07-2001 : Výbor pre Životné prostredie, zdravie verejnosti, spotrebitelskú politiku
 • 12-06-2001 / 14-01-2002 : Výbor pre rozvoj a kooperáciu
 • 17-01-2002 / 28-01-2003 : Výbor pre regionálnu politiku, dopravu a cestovný ruch
 • 29-01-2003 / 19-07-2004 : Výbor pre rozpočtovú kontrolu

all-activities 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Návrhy uznesení 
Poslanci môžu predložiť individuálne návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí patriacich do rámca činností EÚ. Takýto návrh sa postúpi gestorskému výboru na preskúmanie. Článok 143

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie on recognition of the specificity of wine and defence of the European wine-growing industry EN  
- P5_DCL(2004)0021 - Premlčané  
Jean-Louis BERNIÉ , Yves BUTEL , Alain ESCLOPÉ , Véronique MATHIEU HOUILLON , Jean SAINT-JOSSE  
Dátum začatia : 18-03-2004
Platné do : 06-05-2004
Počet signatárov : 65 - 06-05-2004