Gianni PITTELLA : 8. volebné obdobie 

Politické skupiny 

  • 01-07-2014 / 19-03-2018 : Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente - Predseda
  • 20-03-2018 / 22-03-2018 : Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente - Člen

Národné strany 

  • 01-07-2014 / 22-03-2018 : Partito Democratico (Taliansko)

Člen 

  • 01-07-2014 / 19-03-2018 : Konferencia predsedov
  • 14-07-2014 / 22-03-2018 : Delegácia pri Euro-latinskoamerickom parlamentnom zhromaždení

Náhradník 

  • 08-07-2014 / 24-11-2015 : Výbor pre rybárstvo
  • 11-09-2014 / 22-03-2018 : Delegácia pre vzťahy s krajinami Andského spoločenstva
  • 25-11-2015 / 18-01-2017 : Výbor pre rozpočet

Hlavné parlamentné činnosti 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Návrhy uznesení 
Návrhy uznesení sa týkajú aktuálnych otázok a predkladajú sa na žiadosť výboru, politickej skupiny alebo najmenej 5 % poslancov. Hlasuje sa o nich v pléne. Články 132, 136, 139 a 144

Otázky na ústne zodpovedanie 
Otázky na ústne zodpovedanie s rozpravou adresované Európskej komisii, Rade alebo podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie môže predložiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % poslancov. Článok 136

Ďalšie parlamentné činnosti 

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o chronických bolestiach u ľudí vo veku nad 65 rokov, ktoré nie sú spôsobené rakovinou  
- P8_DCL(2016)0065 - Premlčané  
Giovanni LA VIA , Elisabetta GARDINI , Françoise GROSSETÊTE , Gianni PITTELLA , Cristian-Silviu BUŞOI , Alessandra MUSSOLINI , Ian DUNCAN , Francisco de Paula GAMBUS MILLET , Santiago FISAS AYXELÀ , Remo SERNAGIOTTO , Mercedes BRESSO , Pavel POC  
Dátum začatia : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatárov : 136 - 13-12-2016

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít 

Vyhlásenia o účasti poslancov na podujatiach organizovaných tretími stranami