Gianni PITTELLA
  • Gianni
    PITTELLA
  • Taliansko
  • Dátum narodenia: 19. november 1958, Lauria (PZ)

Vystúpenia na plenárnych schôdzach

145

Situácia v oblasti právneho štátu a demokracie v Poľsku (rozprava)

15-11-2017 P8_CRE-REV(2017)11-15(7)

Situácia v oblasti právneho štátu a demokracie v Poľsku (rozprava) (2)

15-11-2017 P8_CRE-REV(2017)11-15(7)

Kauza Paradise papers (rozprava)

14-11-2017 P8_CRE-REV(2017)11-14(2)

Ochrana žurnalistov a obrana slobody médií na Malte: prípad Daphne Caruanovej Galiziovej (rozprava)

24-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-24(16)

Príprava zasadnutia Európskej rady 19. a 20. októbra 2017 (rozprava)

04-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-04(7)

Ústava, právny štát a základné práva v Španielsku vzhľadom na udalosti v Katalánsku (rozprava)

04-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-04(13)

Súčasný stav rokovaní so Spojeným kráľovstvom (rozprava)

03-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-03(3)

Inštitucionálne návrhy uznesení

34

Návrh uznesenia o stave rokovaní so Spojeným kráľovstvom

11-12-2017 B8-0677/2017

Návrh spoločného uznesenia o boji proti sexuálnemu obťažovaniu a zneužívaniu v EÚ

25-10-2017 RC-B8-0576/2017

Návrh uznesenia o stave rokovaní so Spojeným kráľovstvom

28-09-2017 B8-0538/2017

Návrh spoločného uznesenia o situácii v Taliansku po zemetraseniach

28-11-2016 RC-B8-1285/2016

Návrh uznesenia o situácii v Taliansku po zemetraseniach

23-11-2016 B8-1288/2016

Návrh spoločného uznesenia o vzťahoch medzi EÚ a Tureckom

23-11-2016 RC-B8-1276/2016

Návrh uznesenia o vzťahoch medzi EÚ a Tureckom

22-11-2016 B8-1283/2016

Písomné vyhlásenia

1

Písomné vyhlásenie o chronických bolestiach u ľudí vo veku nad 65 rokov, ktoré nie sú spôsobené rakovinou

12-09-2016 P8_DCL(2016)0065 Premlčané

Podrobnosti

Giovanni LA VIA , Elisabetta GARDINI , Françoise GROSSETÊTE , Gianni PITTELLA , Cristian-Silviu BUŞOI , Alessandra MUSSOLINI , Ian DUNCAN , Francesc GAMBÚS , Santiago FISAS AYXELÀ , Remo SERNAGIOTTO , Mercedes BRESSO , Pavel POC

Dátum začatia : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatárov : 136 - 13-12-2016

Otázky na ústne zodpovedanie

3

Politiky a opatrenia EÚ na ochranu detí v súvislosti s migráciou

17-10-2016 O-000126/2016 Komisia

Opatrenia na posilnenie bezpečnosti železníc v Európe

21-12-2015 O-000161/2015 Komisia

Konkurencieschopnosť oceliarskeho odvetvia v Európskej únii

20-11-2014 O-000088/2014 Komisia