Teresa ALMEIDA GARRETT : 5. volebné obdobie 

Politické skupiny 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov - Členka

Národné strany 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Partido Social Democrata (Portugalsko)

Člen 

  • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pre ústavné záležitosti
  • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Delegácia pre vztahy s krajinami Južnej Ameriky a MERCOSUR
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pre ústavnoprávne veci
  • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegácia pre vzťahy s krajinami Južnej Ameriky a MERCOSUR-u

Náhradníčka 

  • 04-11-1999 / 14-01-2002 : Výbor pre rozvoj a kooperáciu
  • 17-01-2002 / 05-06-2002 : Výbor pre regionálnu politiku, dopravu a cestovný ruch
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pre občianske práva a slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

all-activities 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Report on the Communication from the Commission entitled "The operating framework for the European Regulatory Agencies" - Committee on Constitutional Affairs EN  
- A5-0471/2003 -  
-
AFCO 
Report on the amendment of Article 3 of the Statute of the European Ombudsman - Committee on Constitutional Affairs EN  
- A5-0240/2001 -  
-
AFCO 
Report on the modification of Parliament's decision of 9 March 1994 on the regulations governing performance of the Ombudsman's duties - Committee on Constitutional Affairs EN  
- A5-0293/2000 -  
-
AFCO 

Návrhy uznesení 
Poslanci môžu predložiť individuálne návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí patriacich do rámca činností EÚ. Takýto návrh sa postúpi gestorskému výboru na preskúmanie. Článok 143

Proposition de résolution (article 50) Sur la situation en ANGOLA FR  
- B5-0405/2002  

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku