Margrietus van den BERG : 6. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 20-07-2004 / 31-08-2007 : Socialistická skupina v Európskom parlamente - Člen

Národné strany 

 • 20-07-2004 / 31-08-2007 : Partij van de Arbeid (Holandsko)

Podpredseda 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pre rozvoj
 • 21-09-2004 / 13-03-2007 : Delegácia pre vzťahy s Andským spoločenstvom
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pre rozvoj
 • 01-02-2007 / 31-08-2007 : Výbor pre rozvoj
 • 14-03-2007 / 14-03-2007 : Delegácia pre vzťahy s Andským spoločenstvom

Člen 

 • 21-07-2004 / 21-07-2004 : Výbor pre rozvoj
 • 15-09-2004 / 20-09-2004 : Delegácia pre vzťahy s Andským spoločenstvom
 • 14-10-2004 / 08-06-2005 : Dočasný výbor pre politické výzvy a rozpočtové prostriedky rozšírenej Únie v rokoch 2007-2013
 • 31-01-2007 / 31-01-2007 : Výbor pre rozvoj
 • 23-05-2007 / 31-08-2007 : Delegácia pri Euro-latinskoamerickom parlamentnom zhromaždení

Náhradník 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pre medzinárodný obchod
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Podvýbor pre ľudské práva
 • 15-09-2004 / 31-08-2007 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT – EÚ
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pre medzinárodný obchod
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Podvýbor pre ľudské práva
 • 31-01-2007 / 31-08-2007 : Výbor pre medzinárodný obchod
 • 31-01-2007 / 31-08-2007 : Podvýbor pre ľudské práva

all-activities 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Stanoviská – v úlohe spravodajcu 
Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO o zintenzívnení a zlepšení rozvojovej spolupráce: balík účinnosti pomoci na rok 2006  
- INTA_AD(2006)374232 -  
-
INTA 
STANOVISKO k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií  
- DEVE_AD(2005)353394 -  
-
DEVE 

Návrhy uznesení 
Poslanci môžu predložiť individuálne návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí patriacich do rámca činností EÚ. Takýto návrh sa postúpi gestorskému výboru na preskúmanie. Článok 143

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o nútených prácach v čínskych väzniciach  
- P6_DCL(2006)0040 - Premlčané  
Margrietus van den BERG , Jean-Marie CAVADA , Harlem DÉSIR , Caroline LUCAS  
Dátum začatia : 15-05-2006
Platné do : 15-09-2006
Počet signatárov : 129 - 15-09-2006
Písomné vyhlásenie o potrebe zintenzívnenia a budovania spravodlivejších vzťahov s Afrikou  
- P6_DCL(2005)0032 - Premlčané  
Johan VAN HECKE , Maria MARTENS , Margrietus van den BERG , Luisa MORGANTINI  
Dátum začatia : 23-05-2005
Platné do : 23-08-2005
Počet signatárov : 50 - 23-08-2005
Písomné vyhlásenie o trajekte Le Joola  
- P6_DCL(2004)0062 - Premlčané  
Margrietus van den BERG , Marianne THYSSEN , Joost LAGENDIJK , Antonius MANDERS  
Dátum začatia : 16-12-2004
Platné do : 16-03-2005
Počet signatárov : 45 - 16-03-2005

Prezenčná listina 
Tieto záznamy o účasti na rokovaniach sú výpisom zo zápisnice plenárnych zasadnutí zo šiesteho volebného obdobia. Uvedené informácie sa poskytujú len na informačné účely a vzťahujú sa na trvanie mandátu poslanca v Európskom parlamente. Ide o nespracované údaje, ktoré nezahŕňajú opravy za odôvodnenú neprítomnosť z dôvodu choroby, materskej/rodičovskej dovolenky, povolených činností parlamentnej delegácie atď.