Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU

Politické skupiny

 • 20.07.1999 / 19.07.2004 : Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov - Členka
 • 20.07.2004 / 14.02.2007 : Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov - Členka
 • 15.02.2007 / 13.07.2009 : Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov - Členka predsedníctva
 • 14.07.2009 / 20.07.2009 : Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) - Členka
 • 21.07.2009 / 02.02.2012 : Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) - Členka predsedníctva
 • 03.02.2012 / 30.06.2014 : Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) - Členka

Národné strany

 • 20.07.1999 / 19.07.2004 : Nea Dimokratia (Grécko)
 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Nea Dimokratia (Grécko)
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Nea Demokratia (Grécko)

Podpredsedníčka

 • 05.09.2000 / 14.01.2002 : Delegácia pre vztahy s krajinami Mashrequ a Perzského zálivu

Podpredsedníčka

 • 16.01.2007 / 13.07.2009 : Európsky parlament
 • 16.01.2007 / 13.07.2009 : Predsedníctvo Európskeho parlamentu
 • 14.07.2009 / 16.01.2012 : Európsky parlament

Členka

 • 21.07.1999 / 14.01.2002 : Výbor pre zamestnanost a sociálne záležitosti
 • 21.07.1999 / 14.01.2002 : Výbor pre práva žien a rovnaké príležitosti
 • 06.10.1999 / 29.08.2000 : Delegácie pre parlamentné kooperacné výbory pre vztahy s Arménskom, Azerbajdžanom a Gruzínskom
 • 17.01.2002 / 19.07.2004 : Výbor pre práva žien a rovnaké príležitosti
 • 17.01.2002 / 19.07.2004 : Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
 • 07.02.2002 / 19.07.2004 : Delegácia pre vzťahy s krajinami juhovýchodnej Európy
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Výbor pre dopravu a cestovný ruch
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Výbor pre práva žien a rovnosť pohlaví
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Výbor pre rozpočtovú kontrolu
 • 15.09.2004 / 13.07.2009 : Delegácia pri Euro-stredomorskom parlamentnom zhromaždení
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Výbor pre práva žien a rovnosť pohlaví
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Výbor pre dopravu a cestovný ruch
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Výbor pre rozpočtovú kontrolu
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Výbor pre dopravu a cestovný ruch
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Výbor pre kontrolu rozpočtu
 • 14.07.2009 / 16.01.2012 : Predsedníctvo Európskeho parlamentu
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Výbor pre hospodárske a menové veci
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegácia pre vzťahy s krajinami Mercosuru
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegácia pri Euro-latinskoamerickom parlamentnom zhromaždení
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Výbor pre hospodárske a menové veci

Náhradníčka

 • 21.07.1999 / 14.01.2002 : Výbor pre regionálnu politiku, dopravu a turistiku
 • 08.10.1999 / 14.01.2002 : Delegácia pre Spolocný parlamentný výbor EÚ-Litva
 • 30.08.2000 / 16.05.2001 : Výbor pre Zahranicné záležitosti, ludské práva, spolocnú bezpecnostnú a obrannú politiku
 • 17.05.2001 / 14.01.2002 : Výbor pre slobody a práva obcanov, spravodlivost a vnútorné záležitosti
 • 17.01.2002 / 19.07.2004 : Výbor pre regionálnu politiku, dopravu a cestovný ruch
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Výbor pre regionálny rozvoj
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegácia pre vzťahy s krajinami Mašreku
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Únie pre Stredozemie
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Výbor pre regionálny rozvoj

Parlamentné činnosti v pléne – 7. volebné obdobie

Vystúpenia na plenárnych schôdzach

178

Európske dlhodobé investičné fondy (A7-0211/2014 - Rodi Kratsa-Tsagaropoulou) (hlasovanie)

17-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-17(9.4)

Situácia v Sýrii (rozprava)

05-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-05(16)

Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu

21-10-2013 P7_CRE-REV(2013)10-21(15)

Situácia v Sýrii (rozprava)

11-09-2013 P7_CRE-REV(2013)09-11(9)

Uzavretie gréckej štátnej vysielacej spoločnosti (rozprava)

03-07-2013 P7_CRE-REV(2013)07-03(11)

Správy – v úlohe spravodajcu

5

SPRÁVA o atraktivite investovania v Európe

ECON
05-06-2012 A7-0190/2012

SPRÁVA o ženách a riadení podnikov

FEMM
09-06-2011 A7-0210/2011

Stanoviská – v úlohe spravodajcu

1

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje nástroj financovania rozvojovej spolupráce

FEMM
05-09-2012 FEMM_AD(2012)489607

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu

6

STANOVISKO k 7. a 8. správe Európskej komisie o pokroku v oblasti politiky súdržnosti EÚ a k strategickej správe 2013 o vykonávaní programov v období rokov 2007 – 2013

FEMM
17-12-2013 FEMM_AD(2013)522835

STANOVISKO k reindustrializácii Európy s cieľom podporiť konkurencieschopnosť a udržateľnosť

FEMM
03-09-2013 FEMM_AD(2013)514686

STANOVISKO k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb

REGI
18-10-2012 REGI_AD(2012)492648

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom fonde námorného a rybného hospodárstva zahrnuté do spoločného strategického rámca a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006

FEMM
25-06-2012 FEMM_AD(2012)487962

STANOVISKO k stanovám európskeho družstva s ohľadom na účasť zamestnancov na riadení

FEMM
23-11-2011 FEMM_AD(2011)472241

STANOVISKO k európskemu semestru pre koordináciu hospodárskej politiky

REGI
13-07-2011 REGI_AD(2011)466995

Návrhy uznesení

35

Návrh spoločného uznesenia o situácii v Egypte

05-02-2014 RC-B7-0145/2014

Návrh spoločného uznesenia o situácii v Sýrii

05-02-2014 RC-B7-0141/2014

Návrh uznesenia o situácii v Sýrii

04-02-2014 B7-0155/2014

Návrh uznesenia o situácii v Egypte

04-02-2014 B7-0145/2014

Návrh spoločného uznesenia o situácii v Sýrii

11-09-2013 RC-B7-0413/2013/rev. 1

Návrh spoločného uznesenia o situácii v Egypte

11-09-2013 RC-B7-0411/2013

Návrh uznesenia o situácii v Egypte

10-09-2013 B7-0414/2013

Návrh spoločného uznesenia o situácii sýrskych utečencov v susedných krajinách

22-05-2013 RC-B7-0199/2013

Návrh uznesenia o situácii sýrskych utečencov v susedných krajinách

20-05-2013 B7-0226/2013

Návrh spoločného uznesenia o situácii v Egypte

13-03-2013 RC-B7-0095/2013

Písomné vyhlásenia

2

Písomné vyhlásenie o otvorenej a spolupracujúcej vláde

09-05-2012 P7_DCL(2012)0019 Premlčané

Podrobnosti

Gianni PITTELLA , Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU , Marisa MATIAS , Katarína NEVEĎALOVÁ , Marietje SCHAAKE

Dátum začatia : 09-05-2012
Platné do : 13-09-2012
Počet signatárov : 179 - 13-09-2012

Písomné vyhlásenie o vyhlásení Európskeho roka vínnej turistiky

11-11-2009 P7_DCL(2009)0062 Premlčané

Podrobnosti

Raül ROMEVA i RUEDA , Carlos COELHO , Luis Manuel CAPOULAS SANTOS , Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU , Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Dátum začatia : 11-11-2009
Platné do : 25-02-2010
Počet signatárov : 90 - 26-02-2010

Parlamentné otázky

214

  Alarming spread of the H1N1 virus in Greece

31-03-2014 P-003963/2014 Komisia

  Measures to put right the injustices suffered by the Greek minority in Turkey

24-03-2014 E-003498/2014 Komisia

  VP/HR - Destruction and disposal of Syria's chemical weapons in the Mediterranean

04-02-2014 P-001097/2014 Komisia

  The British economy and the eurozone

08-01-2014 E-000092/2014 Komisia

  VP/HR - The deterioration of women's rights in the Arab world

21-11-2013 E-013232/2013 Komisia

  Yemen: a long-lasting struggle against early marriages

21-11-2013 E-013231/2013 Komisia

  Changes to de minimis aid and impact on small and medium-sized enterprises in Europe

19-11-2013 E-013150/2013 Komisia

  Evaluation of the European Maritime Day

13-11-2013 P-012879/2013 Komisia

Parlamentné činnosti v pléne, 6. volebné obdobie

Vystúpenia na plenárnych schôdzach

351

Irán: prípad Roxany Saberi

07-05-2009 P6_CRE(2009)05-07(13.1)

Irán: prípad Roxany Saberi (2)

07-05-2009 P6_CRE(2009)05-07(13.1)

Madagaskar

07-05-2009 P6_CRE(2009)05-07(13.2)

Madagaskar (2)

07-05-2009 P6_CRE(2009)05-07(13.2)

Venezuela: prípad Manuela Rosalesa

07-05-2009 P6_CRE(2009)05-07(13.3)

Venezuela: prípad Manuela Rosalesa (2)

07-05-2009 P6_CRE(2009)05-07(13.3)

Hlasovanie

07-05-2009 P6_CRE(2009)05-07(14)

Venezuela: prípad Manuela Rosalesa

07-05-2009 P6_CRE(2009)05-07(14.3)

Venezuela: prípad Manuela Rosalesa (2)

07-05-2009 P6_CRE(2009)05-07(14.3)

Prerušenie zasadania

07-05-2009 P6_CRE(2009)05-07(23)

Správy – v úlohe spravodajcu

7

SPRÁVA o kontrole rozpočtového plnenia nástroja predvstupovej pomoci (IPA) v roku 2007

CONT
23-03-2009 A6-0181/2009

NÁVRH SPRÁVY o programe MEDA a finančnej podpore Palestíne – hodnotenie, realizácia a kontrola

CONT
07-06-2007 A6-0210/2007

SPRÁVA o imigrácii žien: úloha a miesto imigrantiek v Európskej únii

FEMM
28-09-2006 A6-0307/2006

SPRÁVA o uplatňovaní pravidiel hospodárskej súťaže Európskeho spoločenstvav na námornú dopravu

TRAN
24-10-2005 A6-0314/2005

Stanoviská – v úlohe spravodajcu

8

STANOVISKO k uplatňovaniu rodového hľadiska vo vonkajších vzťahoch EÚ a pri budovaní mieru a štátu

FEMM
24-02-2009 FEMM_AD(2009)416633

STANOVISKO k návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa členské štáty v záujme Európskeho spoločenstva splnomocňujú na ratifikáciu konsolidovaného znenia Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o pracovných normách v námornej doprave z roku 2006

TRAN
19-12-2006 TRAN_AD(2006)378900

STANOVISKO k pristúpeniu Rumunska

FEMM
04-10-2006 FEMM_AD(2006)376628

STANOVISKO k návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom roku dialógu medzi kultúrami (2008)

FEMM
21-03-2006 FEMM_AD(2006)368080

STANOVISKO o zrevidovanom Barcelonskom procese

FEMM
16-09-2005 FEMM_AD(2005)360363

STANOVISKO o mestskej dimenzii v kontexte rozšírenia

FEMM
11-07-2005 FEMM_AD(2005)357886

STANOVISKO o väzbách medzi legálnou a nelegálnou imigráciou a o integrácii migrantov

FEMM
18-03-2005 FEMM_AD(2005)355677

STANOVISKO o podpore ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci

FEMM
27-01-2005 FEMM_AD(2005)350227

Návrhy uznesení

15

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA o barcelonskom procese: Únii pre Stredozemie

02-06-2008 RC-B6-0281/2008

NÁVRH UZNESENIA o barcelonskom procese: Únii pre Stredozemie

28-05-2008 B6-0291/2008

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA o situácii v Libanone

21-05-2008 RC-B6-0271/2008

NÁVRH UZNESENIA o situácii v Libanone

20-05-2008 B6-0271/2008

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA o situácii v pásme Gaze

19-02-2008 RC-B6-0066/2008

NÁVRH UZNESENIA o situácii v Gaze

13-02-2008 B6-0071/2008

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA o kresťanských komunitách

14-11-2007 RC-B6-0449/2007

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA o prírodných pohromách

03-09-2007 RC-B6-0323/2007

NÁVRH UZNESENIA o živelných pohromách v lete tohto roku

29-08-2007 B6-0323/2007

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA o prípade novinára BBC Alana Johnstona

25-04-2007 RC-B6-0159/2007

Písomné vyhlásenia

3

Písomné vyhlásenie o Európskom pamätnom dni obetí mafie a o využití majetku a finančných prostriedkov skonfiškovaných medzinárodným zločineckým organizáciám na sociálne účely

15-12-2008 P6_DCL(2008)0108 Premlčané

Podrobnosti

Vittorio AGNOLETTO , Josep BORRELL FONTELLES , Monica FRASSONI , Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU , Sir Graham WATSON

Dátum začatia : 15-12-2008
Platné do : 02-04-2009
Počet signatárov : 220 - 02-04-2009

Písomné vyhlásenie o stanovách európskeho združenia a podpore aktívneho európskeho občianstva

03-04-2006 P6_DCL(2006)0024 Premlčané

Podrobnosti

Robert NAVARRO , Jean-Luc BENNAHMIAS , Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU , Luigi COCILOVO , Sylvia-Yvonne KAUFMANN

Dátum začatia : 03-04-2006
Platné do : 06-07-2006
Počet signatárov : 149 - 06-07-2006

Písomné vyhlásenie o Európskom dni námorníctva

20-02-2006 P6_DCL(2006)0011 Premlčané

Podrobnosti

Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU , Robert NAVARRO , Dirk STERCKX , Jeanine HENNIS-PLASSCHAERT

Dátum začatia : 20-02-2006
Platné do : 20-05-2006
Počet signatárov : 181 - 20-05-2006

Parlamentné otázky

165

  Swine flu: a blow for air transport and tourism

07-05-2009 E-3663/2009 Komisia

  Implementation of the PEGASE financial mechanism in Palestine

25-03-2009 P-2285/2009 Komisia

  Impending recession in south-eastern Europe and implications for the European economy

27-02-2009 H-0163/2009 Komisia

  Threat of recession in south-eastern Europe and implications for the European economy

27-02-2009 H-0162/2009 Rada

  Present and future measures to protect maritime transport from acts of piracy

17-02-2009 E-1203/2009 Komisia

Parlamentné činnosti v pléne, 5. volebné obdobie

Vystúpenia na plenárnych schôdzach

73

  Economy/employment

22-04-2004 P5_CRE(2004)04-22(2)

  Women in south-eastern Europe

22-04-2004 P5_CRE(2004)04-22(6)

  Question Time (Council)

14-01-2004 P5_CRE(2004)01-14(5)

  Job creation by the service sector

14-01-2004 P5_CRE(2004)01-14(7)

  Question Time (Commission)

13-01-2004 P5_CRE(2004)01-13(11)

  Subsidy package - Community action programmes

20-11-2003 P5_CRE(2003)11-20(1)

  Vote

20-11-2003 P5_CRE(2003)11-20(4)

  Vote

19-11-2003 P5_CRE(2003)11-19(3)

  Question Time (Council)

19-11-2003 P5_CRE(2003)11-19(9)

  Election 2004: balanced representation for women and men

06-11-2003 P5_CRE(2003)11-06(3)

Správy – v úlohe spravodajcu

7

Návrhy uznesení

7

  MOTION FOR A RESOLUTION on forced marriage

07-10-2002 B5-0438/2002

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on women in Afghanistan

12-12-2001 RC-B5-0763/2001

  Proposition de résolution sur les femmes en Afghanistan

10-12-2001 B5-0802/2001

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

  MOTION FOR A RESOLUTION on female genital mutilation

28-11-2000 B5-0686/2000

  Projet de Résolution concernant le séisme catastrophique qui a eu lieu le 7 septembre 1999 à Athènes

13-09-1999 B5-0089/1999

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

Písomné vyhlásenia

1

  Written declaration on the protection of children in the Middle East

31-10-2000 P5_DCL(2000)0018 Premlčané

Podrobnosti

Marie-Thérèse HERMANGE , Marie-Noëlle LIENEMANN , Elizabeth MONTFORT , Dana Rosemary SCALLON , Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU

Dátum začatia : 31-10-2000
Platné do : 31-01-2001
Počet signatárov : 101 - 31-01-2001

Parlamentné otázky

131

  Combating terrorism

16-03-2004 H-0173/2004 Komisia

  Combating terrorism

16-03-2004 H-0172/2004 Rada

  Fourth CSF and Greek Objective 1 regions

26-02-2004 H-0132/2004 Komisia

  Fourth CSF and Greek Objective 1 regions

26-02-2004 H-0131/2004 Rada

  STOA decision to withhold publishing the study of Inedibles in Food Product Packaging

19-02-2004 O-0014/2004 Komisia

  New developments regarding Cyprus and prospects of a settlement

27-01-2004 H-0042/2004 Rada

  Discrepancies in unemployment figures in Greece

22-01-2004 H-0027/2004 Komisia

  Sexual exploitation of children

19-12-2003 E-3932/2003 Komisia

  Syria-EU Association Agreement

16-12-2003 H-0825/2003 Komisia

  Syria-EU Association Agreement

16-12-2003 H-0824/2003 Rada

Vyhlásenia (7. volebné obdobie)

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít