• Ioannis   AVEROFF  

Ioannis AVEROFF : Návrhy uznesení - 5. volebné obdobie 

Poslanci môžu predložiť individuálne návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí patriacich do rámca činností EÚ. Takýto návrh sa postúpi gestorskému výboru na preskúmanie. Článok 143

Projet de Résolution concernant le séisme catastrophique qui a eu lieu le 7 septembre 1999 à Athènes FR  
- B5-0089/1999