Ioannis AVEROFF : 5. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov - Člen

Národné strany 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Nea Dimokratia (Grécko)

Člen 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pre rozpocty
 • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Delegácia pre Spolocný parlamentný výbor EÚ-Bulharsko
 • 30-05-2001 / 14-01-2002 : Clenovia z Európskeho parlamentu do spolocného parlamentného zhromaždenia Dohody medzi Africkými, Karibskými a Tichomorskými štátmi a Európskou úniou (ACP-EU)
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pre rozpočet
 • 06-02-2002 / 19-07-2004 : Clenovia z Európskeho parlamentu do spolocného parlamentného zhromaždenia Dohody medzi Africkými, Karibskými a Tichomorskými štátmi a Európskou úniou(ACP-EU)
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ-Bulharsko

Náhradník 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pre polnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • 08-10-1999 / 14-01-2002 : Delegácia pre Spolocný parlamentný výbor EÚ-Rumunsko
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pre rozpočtovú kontrolu
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • 07-03-2002 / 19-07-2004 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ-Rumunsko

all-activities 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Report on a proposal for a Council Decision on the granting of funds to Greece in order to relieve the interest burden on EIB loans for the reconstruction of the region which was devastated by the earthquake of September 1999 - Committee on Budgets EN  
- A5-0322/2000 -  
-
BUDG 
Report on the results of conciliation on the joint guideline of the Council with a view to the adoption of a Council Regulation on budgetary discipline - Committee on Budgets EN  
- A5-0223/2000 -  
-
BUDG 
Report on the proposal for a Council Regulation on budgetary discipline - Committee on Budgets EN  
- A5-0055/1999 -  
-
BUDG 

Návrhy uznesení 
Poslanci môžu predložiť individuálne návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí patriacich do rámca činností EÚ. Takýto návrh sa postúpi gestorskému výboru na preskúmanie. Článok 143

Projet de Résolution concernant le séisme catastrophique qui a eu lieu le 7 septembre 1999 à Athènes FR  
- B5-0089/1999  

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku