• Konstantinos   ALYSSANDRAKIS  

Konstantinos ALYSSANDRAKIS : Príspevky do plenárnych rozpráv - 5. volebné obdobie 

Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11