• Konstantinos   ALYSSANDRAKIS  

Konstantinos ALYSSANDRAKIS : Správy – v úlohe spravodajcu - 5. volebné obdobie 

Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Report on the Comission working document "Towards a coherent European Approach for space" - Committee on Industry, External Trade, Research and Energy EN  
- A5-0119/2000 -  
-
ITRE