Emmanouil BAKOPOULOS : 5. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 20-07-1999 / 12-10-1999 : Konfederálna skupina Zjednotenej Európskej ľavice - Severská zelená ľavica - Člen
 • 13-10-1999 / 19-07-2004 : Konfederálna skupina Zjednotenej Európskej ľavice - Severská zelená ľavica - Člen predsedníctva

Národné strany 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Dimokratiko Kinoniko Kinima (Grécko)

Podpredseda 

 • 22-07-1999 / 03-10-1999 : Delegácia pre Spolocný parlamentný výbor EÚ-Madarsko

Člen 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pre regionálnu politiku, dopravu a turistiku
 • 29-09-1999 / 14-01-2002 : Delegácia pre Spolocný parlamentný výbor EÚ-Estónsko
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pre regionálnu politiku, dopravu a cestovný ruch
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegácia pre vzťahy so Švajčiarskom, Islandom a Nórskom
 • 20-11-2003 / 21-04-2004 : Dočasný výbor pre zvýšenie bezpečnosti na mori

Náhradník 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pre Životné prostredie, zdravie verejnosti, spotrebitelskú politiku
 • 04-10-1999 / 14-01-2002 : Delegácia pre Spolocný parlamentný výbor EÚ-Madarsko
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a spotrebiteľskú politiku
 • 07-02-2002 / 30-04-2004 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ-Slovenská republika

all-activities 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Report I. on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council concerning the Committee on Safe Seas and amending the Regulations on maritime safety and the prevention of pollution from ships (COM(2000)0489 - C5-0475/00 - 2000/0236 (COD)); and II. on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending the Directives on maritime safety and the prevention of pollution from ships (COM(2000)0489 - C5-0476/00 - 2000/0237 (COD)) - Committee on Regional Policy, Transport and Tourism EN  
- A5-0031/2001 -  
-
RETT 

Návrhy uznesení 
Poslanci môžu predložiť individuálne návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí patriacich do rámca činností EÚ. Takýto návrh sa postúpi gestorskému výboru na preskúmanie. Článok 143

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku