Roger HELMER : 8. volebné obdobie 

Politické skupiny 

  • 01-07-2014 / 15-10-2014 : Skupina Európa slobody a priamej demokracie - Predseda predsedníctva
  • 16-10-2014 / 19-10-2014 : Nezaradení poslanci
  • 20-10-2014 / 31-07-2017 : Skupina Európa slobody a priamej demokracie - Predseda predsedníctva

Národné strany 

  • 01-07-2014 / 31-07-2017 : United Kingdom Independence Party (Spojené kráľovstvo)

Člen 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
  • 21-01-2016 / 04-04-2017 : Vyšetrovací výbor vo veci merania emisií v automobilovom priemysle
  • 19-01-2017 / 31-07-2017 : Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

Náhradník 

  • 11-09-2014 / 18-01-2017 : Delegácia pre vzťahy s krajinami juhovýchodnej Ázie a so Združením národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN)
  • 11-09-2014 / 31-07-2017 : Delegácia pre vzťahy s Kórejským polostrovom

Hlavné parlamentné činnosti 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Návrhy uznesení 
Návrhy uznesení sa týkajú aktuálnych otázok a predkladajú sa na žiadosť výboru, politickej skupiny alebo najmenej 5 % poslancov. Hlasuje sa o nich v pléne. Články 132, 136, 139 a 144

Ďalšie parlamentné činnosti 

Otázky na písomné zodpovedanie 
Poslanci môžu predsedovi Európskej rady, Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie predložiť stanovený počet otázok na písomné zodpovedanie. Článok 138, príloha III

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít